Sekundární prevence kolorektálního karcinomu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Červenková, Zuzana
dc.contributor.author Ďatko, Luboš
dc.date.accessioned 2021-07-07T07:52:59Z
dc.date.available 2021-07-07T07:52:59Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-04-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77743
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na téma sekundární prevence kolorektálního karcinomu. V teoretické části je popsána anatomie a fyziologie tlustého střeva, epidemiologie, etiopatogeneze, diagnostika, léčba a zejména prevence kolorektálního karcinomu. V průzkumné části je pro sběr dat použita metoda polostrukturovaného rozhovoru. U skupiny mužů a žen ve věku 50 let a výše z okresu Pardubice byla zjišťována jejich informovanost, využívání a přístup ke kolorektálnímu screeningu. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject kolorektální karcinom cze
dc.subject screening cze
dc.subject kolonoskopie cze
dc.subject test na okultní krvácení cze
dc.subject colorectal carcinoma eng
dc.subject screening eng
dc.subject colonoscopy eng
dc.subject fecal occult blood test eng
dc.title Sekundární prevence kolorektálního karcinomu cze
dc.title.alternative Secondary prevention of colorectal cancer eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Pleskot, Ondřej
dc.date.accepted 2021-06-08
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the topic of secondary prevention of colorectal cancer. The theoretical part describes the anatomy and physiology of the colon, epidemiology, etiopathogenesis, diagnosis, treatment and especially the prevention of colorectal cancer. In the exploratory part is used the method of the semi-structured interview. A group of men and women over the age of 50 from the Pardubice district were asked about their awareness, use and access to colorectal screening. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 1. V metodice Vaší práce uvádíte, že rozhovory byly realizovány osobně, nebo telefonicky. Vidíte kvalitativní rozdíl v těchto 2 formách šetření? Pokud ano, tak jaké? 2. V diskuzi u průzkumné otázky č. 1 srovnáváte Vaše výsledky s výsledky Rychterová (2020), kde uvádíte u výsledku ? 90% znalost respondentů ? jako možnou příčinu provádění šetření přímo v ordinaci lékaře. Dovedete identifikovat rozdíly výsledků Rychterové? Například jiné věkové rozložení respondentů, nebo jiný faktor? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. <p>3. V diskuzi u vyhodnocení průzkumné otázky č. 2, tedy u souvislosti mezi účastí na screeningových vyšetřeních a výskytem kolorektálního karcinomu v rodině, tak se dovolím zeptat, jestli jste se snažil najít tuto souvislost nejen ve kvalifikačních pracích? Řeší tuto problematiku odborná veřejnost? Nebo je to pro prevenci irelevantní a z tohoto důvodu toto téma není řešeno např. v odborných článcích?</p> <p>4. U průzkumné otázky č. 4 jste byl nucen analyzovat obavy respondentů ze screeningových vyšetřeních kol. karcinomu. Dokonce uvádíte, že kvalitní nezkreslené informace o samotném vyšetření by jistě napomohly k ochotě veřejnosti jít těmto programům naproti. Doporučil byste díky Vašemu ponoření se do tématu nějaké konkrétní (ale dosažitelné) kroky?</p> <p> Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná.</p> cze
dc.identifier.stag 42151
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account