Biopsie prováděné v mamologii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Storm, Jaroslav
dc.contributor.author Chmelíková, Andrea
dc.date.accessioned 2021-07-07T07:52:50Z
dc.date.available 2021-07-07T07:52:50Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-04-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77724
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá biopsiemi prováděné v mamologii. Biopsie je minimálně invazivní technika, která slouží k diagnostice hmatných či nehmatných lézi. Teoretická část je zaměřena na dostupné teoretické informace o biopsiích prsu, dále o diagnostiku nejasných lézi v prsu a karcinomy prsu. Výzkumná část je zaměřena na výsledky biopsiích za posledních 5 let na mamografickém pracovišti společnosti RENTGEN s.r.o. v Ústí nad Orlicí a jejich následná terapie. cze
dc.format 58 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject karcinom cze
dc.subject biopsie cze
dc.subject core - cut biopsie cze
dc.subject stereotaktická biopsie cze
dc.subject vakuová biopsie cze
dc.subject carcinoma eng
dc.subject biopsy eng
dc.subject nucleus - incised biopsy eng
dc.subject vacuum biopsy eng
dc.subject stereotactic biopsy eng
dc.title Biopsie prováděné v mamologii cze
dc.title.alternative Biopsy in mammology eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Urminská, Hana
dc.date.accepted 2021-06-08
dc.description.abstract-translated Biopsy is a minimally invasive technique used to diagnose palpable or intangible lesions. The theoretical part is focused on available theoretical information about breast biopsies, as well as on the diagnosis of unclear breast lesions and breast cancers. The research part is focused on the results of biopsies for the last 5 years at the mammography workplace of the company RENTGEN s.r.o. in Ústí nad Orlicí and their subsequent therapy. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 1. Jaký typ žlázy dle klasifikace dle Tabára je vhodnější k vyšetření na ultrazvuku a jaký na mamografu? 2. Proč jste vynechala v hodnocení ženy starší 75let a diagnostické pacienkty? 3. Jaký je váš pohled na tomobiopsii? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá minus. cze
dc.identifier.stag 40264
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account