Zásahy státu do ekonomiky za krizové situace, hodnocení ze strany veřejnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pernica, Bohuslav
dc.contributor.author Pokorná, Klára
dc.date.accessioned 2021-06-07T08:46:32Z
dc.date.available 2021-06-07T08:46:32Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-04-29
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77602
dc.description.abstract Dne 1. března. 2020 byly v České republice potvrzeny první případy nákazy v souvislosti s celosvětovou pandemií Covid-19. V této návaznosti byla zavedena vládní opatření, která omezila transakce mezi lidmi a vyžadovala, aby všichni občané setrvávali ve svých domovech kromě zajištění nezbytných potřeb. Zavedení těchto vládních opatření s sebou neslo dopady na celé národní hospodářství. Tato bakalářská práce analyzuje postoje veřejnosti na vydaná opatření a současně sleduje vývoj hospodářské politiky státu v době koronakrize. cze
dc.format 80 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject krizová situace cze
dc.subject opatření cze
dc.subject pandemie cze
dc.subject regulace cze
dc.subject zásahy státu. cze
dc.subject crisis situation eng
dc.subject measures eng
dc.subject pandemic eng
dc.subject regulations eng
dc.subject state interventions. eng
dc.title Zásahy státu do ekonomiky za krizové situace, hodnocení ze strany veřejnosti cze
dc.title.alternative Economic interventions of state during the pandemic and its acceptance by the general public eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2021-06-03
dc.description.abstract-translated On March 1st, 2020, the first positive cases connected with the global Covid-19 pandemic were confirmed in the Czech Republic. As a result, government measures have been put in place to restrict human-to-human transactions and require all citizens to remain in their homes in addition to providing for essential needs. The introduction of these government measures has had implications for the entire national economy. This bachelor thesis analyzes the public's attitudes to the government measures issued and, at the same time, monitors the development of the state's economic policy during the corona crisis. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka přednesla obhajobu práce s názvem: Zásahy státu do ekonomiky za krizové situace, hodnocení ze strany veřejnosti. Cílem práce je popsat ekonomické regulace prováděné státem za krizové situace v roce 2020 a postoje veřejnosti k těmto aktivitám, a to na základě rešerše pramenů a empirického výzkumu ve zvoleném regionu. Otázka dle posudku vedoucího bakalářské práce: Z analýzy lze vyčíst důsledky chování české vlády v oblasti ekonomických regulací pro ekonomiku a občany. S využitím výsledků Vaší analýzy zhodnoťte, jestli se stát zachoval správně ve vztahu k jeho ústavnímu závazku ochrany, života a majetkových hodnot. Opatření po první vlně totiž byla rozvolněna s odkazem na zájmy ekonomiky. Otázky komise: 1. Jak magický čtyřúhelník souvisí s hodnocením ze strany veřejnosti? 2. Jaký je význam zařazení Pestoffůva trojúhelníku do Vaší bakalářské práce? 3. Ve své bakalářské práci jste převzala dotazníkové šetření? Komise upozornila na závažné chyby v závěrečné práci (špatně graficky znázorněn magický čtyřúhelník na str. 48 a 49). S ohledem na krize a krizový management v Evropské unii byl cíl bakalářské práce naplněn pouze částečně. cze
dc.identifier.stag 41014
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account