Changes in the availability of clinical practice guidelines for malnutrition: A 6-y multicenter study

Show simple item record

dc.contributor.author Blanař, Vít cze
dc.contributor.author Eglseer, Doris cze
dc.contributor.author Lohrmann, Christa cze
dc.contributor.author Hoedl, Manuela cze
dc.date.accessioned 2021-05-15T18:16:25Z
dc.date.available 2021-05-15T18:16:25Z
dc.date.issued 2020 eng
dc.identifier.issn 0899-9007 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77031
dc.description.abstract Objective: The aim of the study was to examine the availability of clinical practice guidelines for malnutrition in hospitals over a period of 6 y and the subsequent use of nutritional interventions in malnourished patients. Methods: This study was conducted as a secondary data analysis of data that were collected from 2012 to 2017 in a quantitative, cross-sectional, multicenter study called the National Prevalence Measurement Quality of Care (LPZ). Data from 15 hospitals and 5650 participating patients were analyzed. Results: The availability of clinical practice guidelines for malnutrition at the institutions increased from 6.7% in 2012 to 100% in 2017 (P < 0.001). The control of compliance to the guidelines increased from 28.6% to 85.7% (P < 0.001) and the documentation of malnutrition risk improved from 63.1% to 87.5% (P = 0.008). In 2017, the intervention ""referral to dietitian"" was used 8.3% more often (P < 0.001). The number of patients who did not receive any intervention decreased from 70% in 2012 to 55.6% in 2017 (P < 0.001). Conclusions: The availability of guidelines on malnutrition increased in participating hospitals over the 6-y study period. Regular controls of adherence to the guidelines positively correlated with their availability. More interventions to treat malnutrition were carried out in 2017. The use of clinical practice guidelines in this study was associated with more interventions treating malnutrition. eng
dc.format p. nestránkováno eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Elsevier Science Inc. eng
dc.relation.ispartof Nutrition, volume 71, issue: March eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Clinical practice guidelines eng
dc.subject CPG eng
dc.subject Availability eng
dc.subject Compliance eng
dc.subject Interventions eng
dc.subject Malnutrition eng
dc.subject Risk assessment eng
dc.subject Klinické doporučené postupy cze
dc.subject KDP cze
dc.subject Dostupnost cze
dc.subject Compliance cze
dc.subject Intervence cze
dc.subject Malnutrice cze
dc.subject Hodnocení rizika cze
dc.title Changes in the availability of clinical practice guidelines for malnutrition: A 6-y multicenter study eng
dc.title.alternative Změny v dostupnosti klinických doporučených postupů pro malnutrici: 6letá multicentrická studie. cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Cíl studie: Cílem studie bylo prozkoumat dostupnost klinických doporučených postupů (KDP) pro malnutrici v nemocnicích po 6leté období a stím spojenou realizaci nutričních intervencí u podvyživených pacientů. Metody: Tato studie byla provedena jako sekundární analýza dat, která byla shromážděna od roku 2012 do roku 2017 v kvantitativní, průřezové, multicentrické studii s názvem National Prevalence Measurement Quality of Care (LPZ). Celkem byly analyzovány údaje z 15 nemocnic s počtem 5650 zúčastněných pacientů. Výsledky: Dostupnost klinických doporučených postupů pro podvýživu v institucích se zvýšila ze 6,7 % v roce 2012 na 100 % v roce 2017 (p <0,001). Kontrola dodržování klinických doporučených postupů se zvýšila z 28,6 % na 85,7 % (p <0,001) a záznam rizika malnutrice do dokumentace pacienta se zvýšil ze 63,1 % na 87,5 % (p = 0,008). V roce 2017 byla intervence "odeslání k nutričnímu terapeutovi" použita častěji o 8,3 % (p <0,001). Počet pacientů, u kterých nebyla provedena žádná intervence, se snížil ze 70 % v roce 2012 na 55,6 % v roce 2017 (p <0,001). Závěr: Dostupnost klinických doporučených postupů vzrostla ve zúčastněných nemocnicích za dobu 6let. Pravidelné kontroly dodržování KDP pozitivně korelovaly s jejich dostupností. V roce 2017 bylo provedeno více intervencí k léčbě malnutrice. Použití klinických doporučených postupů v této studii bylo spojeno s větším počtem intervencí k léčbě malnutrice. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1016/j.nut.2019.110617 eng
dc.relation.publisherversion https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S089990071930200X eng
dc.identifier.wos 000514257500020 eng
dc.identifier.obd 39884464 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account