Komplexní restaurování IX. zastavení Křížové cesty z kaple Panny Marie v obci Rok u Sušice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machačko, Luboš
dc.contributor.author Ševčíková, Aneta
dc.date.accessioned 2020-11-16T11:16:59Z
dc.date.available 2020-11-16T11:16:59Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-08-25
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76802
dc.description.abstract Hlavním cílem bakalářské práce je komplexní zrestaurování uměleckého díla na papírové podložce, které je podlepeno textilií a vsazeno do jednoduchého ozdobného rámu. Malba představuje narativní scénu XI. zastavení křížové cesty z kaple Panny Marie v obci Rok u Sušice. V průběhu restaurátorského zásahu byla zohledňována již zrestaurovaná díla z kaple Panny Marie (zastavení XII, XIII, XIV a obraz Panna Marie Bolestná) tak, aby bylo dosaženo jednotného celku. Dalším cílem práce bylo zpracování komplexního katalogu kreseb, které byly nalezeny na rubu pěti zrestaurovaných děl z cyklu křížové cesty z kaple Panny Marie z obce Rok u Sušice. cze
dc.format 135 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject restaurování papíru cze
dc.subject křížová cesta cze
dc.subject Führich, Josef cze
dc.subject lidová malba cze
dc.subject 19. století cze
dc.subject kresba cze
dc.subject paper restoration eng
dc.subject Way of the Cross eng
dc.subject folk painting eng
dc.subject 19th century eng
dc.subject drawing eng
dc.title Komplexní restaurování IX. zastavení Křížové cesty z kaple Panny Marie v obci Rok u Sušice cze
dc.title.alternative The Complex restoration of the station XI of the Way of the Cross from the Chapel of the Virgin Mary located in the village Rok near Sušice eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kopecká, Veronika
dc.date.accepted 2020-09-24
dc.description.abstract-translated The main goal of this bachelor thesis is a complete restoration of an artwork on paper support. The artwork is lined with canvas and mounted on a simple decorative frame. The painting represents the narrative scene of station XI of the Way of the Cross from the Chapel of the Virgin Mary located in the village of Rok near Sušice. During the restoration intervention, the already restored works from the Chapel of the Virgin Mary (stations XII, XIII, XIV and the image of Our Lady of Sorrows) were taken into account in order to achieve a unified whole. Another goal of the thesis was the creation of a comprehensive catalogue of drawings, which were found on the recto side of five restored works from the cycle of the Stations of the Way of Cross from the Chapel of the Virgin Mary. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D40507
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence Studentka představila obsah bakalářské práce, shrnula hlavní teze a poznatky. Na doplňující otázky komise reagovala pohotově a srozumitelně. cze
dc.identifier.stag 40858
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account