Restaurování sochy Alegorie Léta z Ledeburského paláce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rejman, Petr
dc.contributor.author Šaffer, Vít
dc.date.accessioned 2020-11-16T11:16:42Z
dc.date.available 2020-11-16T11:16:42Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-08-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76799
dc.description.abstract Bakalářská práce dokumentuje komplexní restaurátorský zásah na pískovcové soše Alegorie Léta z cyklu ročních období z Ledeburského paláce v Praze z 2. poloviny 18. století. Práce obsahuje komplexní restaurátorskou dokumentaci společně se všemi jejími náležitostmi. Navazuje na již dříve restaurovanou sochu z cyklu alegorií ročních období a aplikuje modelový postup při jejím restaurování nastavený, rozvádí některá témata v předchozí práci již řešená. V umělecko-historickém průzkumu se zabývá hypotézu o možném autorství I. F. Platzera. cze
dc.format 89 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject restaurování cze
dc.subject putti cze
dc.subject alegorie léta cze
dc.subject jemnozrnný pískovec cze
dc.subject Platzer, I. F. cze
dc.subject 2. polovina 18. století cze
dc.subject rokoko cze
dc.subject restoration eng
dc.subject putti eng
dc.subject Summer Allegory eng
dc.subject fine sandstone eng
dc.subject second half of 18th century eng
dc.subject rococo eng
dc.title Restaurování sochy Alegorie Léta z Ledeburského paláce cze
dc.title.alternative Restoration of sculpture of summer allegory from Ledurský palace eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Gláser, Petr
dc.date.accepted 2020-09-23
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis documents complex restoration intervention on a sandstone sculpture of Summer Allegory from collection of four seasons from Ledeburský palác in Prague from second half of 18th century. The thesis contains documentation of the intervention with all required necessities. It's based on previous intervention that was carried out on other sculpture from the collection of four seasons and apllicates and evaluates model methods that were set in that intervention. It also expands on some topics from the previous intervention. Artistic and historical research is focused on the hypothesi of I. F. Platzer authorship. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D40508
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence Student představil bakalárskou práci formou ppt prezentace. Četné výtky ze strany vedoucího práce a oponenta student uznal a nijak na ně nereagoval. Celkový výsledek práce je poznamenán špatným rozložením časového harmonogramu a dokončováním restaurátorského zásahu i bakalářské práce ve spěchu. cze
dc.identifier.stag 40868
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account