Využití alternativní medicíny u kojících žen

Show simple item record

dc.contributor.advisor Blanař, Vít
dc.contributor.author Šenfeldrová, Markéta
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:35:17Z
dc.date.available 2020-09-16T14:35:17Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-12
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76697
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá využitím alternativní a komplementární medicíny kojícími ženami. Práce je koncipována ve dvě části, na část teoretickou a část průzkumnou. Teoretická část je v úvodu věnována doporučené výživě dítěte do jednoho roku věku a kojící matky. V druhé části se potom zaměřuje na shrnutí možných komplikací, které se mohou vyskytnout u kojících žen a jejich následnému možnému řešení pomocí alternativní a komplementární medicíny. Průzkumná část zjišťuje využití alternativní a komplementární medicíny u kojících žen prostřednictvím kvantitativního výzkumu za použití dotazníkového šetření. cze
dc.format 115 s.
dc.format 115 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject mateřské mléko cze
dc.subject kojení cze
dc.subject komplikace při kojení cze
dc.subject alternativní medicína cze
dc.subject breast milk eng
dc.subject breastfeeding eng
dc.subject breastfeeding complication eng
dc.subject alternative medicine eng
dc.title Využití alternativní medicíny u kojících žen cze
dc.title.alternative Use of alternative medicine in breastfeeding women eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Červenková, Zuzana
dc.contributor.referee Welge, Eva
dc.date.accepted 2020-09-02
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the use of alternative and complementary medicine by breastfeeding women. The work is designed in two parts, the theoretical part and the research part. The theoretical part is in the introduction devoted to the recommended nutrition of a child under one year of age and a breastfeeding mother. The second part focuses on a summary of possible complications that may occur in breastfeeding women and their subsequent possible solution using alternative and complementary medicine. The research part investigates the use of alternative and complementary medicine in breastfeeding women through quantitative research using a questionnaire survey. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře </p> Hodnocení oponenta: nevyhověla</p> Doplňující otázky k obhajobě:</p> 1. Doložte, prosím, souhlas a kontakt na hlavního autora Vašeho dotazníku z Florentské univerzity a originál jejich dotazníku.</p> 2. Postrádám Váš překlad dotazníku a Vašeho vedoucího práce v příloze, můžeme je, prosím, vidět?</p> Hodnocení oponenta II: velmi dobře minus </p> Doplňující otázky k obhajobě:</p> 1. Ve výsledcích k otázce 1 uvádíte, že v posledních 6 měsících nekojilo 14 % respondentek. Ve výsledcích k otázce 13 uvádíte, že své poslední dítě nekojila 4 % respondentek. Na s. 66 píšete, že některé ženy měly děti mladší tří měsíců. Můžete prosím vysvětlit rozdíl mezi odpověďmi na otázku 1 a 13 a upřesnit, jak dlouho byly respondentky od posledního porodu?</p> 2. Proč byl zvolen tento konkrétní dotazník? Jak vy sama nahlížíte na logičnost některých otázek a na uživatelskou přívětivost celého dotazníku?</p> 3. U dotazníku v příloze nejsou žádní pokyny k vyplnění. Kdo respondentky poučoval? Kdo určoval, která z klientek lékařky dotazník vyplní a která ne?</p> Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá. cze
dc.identifier.stag 40198
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account