Informační mapa péče pro ženu před abdominální hysterektomií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Moravcová, Markéta
dc.contributor.author Voroniuk, Olha
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:35:17Z
dc.date.available 2020-09-16T14:35:17Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-12
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76696
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma Informační mapa péče pro ženu před abdominální hysterektomií je prací teoreticko-průzkumnou. Teoretická rovina práce popisuje operační přístupy v gynekologii, člení gynekologické výkony na malé a velké a více se zabývá abdominální hysterektomií. Dále se věnuje předoperační přípravě, uvádí komplikace, které v průběhu operačního a pooperačního období mohou nastat. Zabývá se také edukací, kdy popisuje fáze edukačního procesu, metody edukace a charakterizuje informační mapu péče. V průzkumné části bakalářské práce byl na základě realizace dotazníkového šetření zjišťujícího úroveň informací respondentek, vytvořen edukační materiál, jímž je informační mapa péče. Ta by měla přispět ke zlepšení informovanosti žen před abdominální hysterektomií o průběhu a obsahu předoperační přípravy. Součástí informační mapy je manuál pro porodní asistentky. cze
dc.format 78 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject abdominální hysterektomie cze
dc.subject edukace cze
dc.subject informační mapa péče cze
dc.subject porodní asistentka cze
dc.subject předoperační příprava cze
dc.subject abdominal hysterectomy eng
dc.subject education eng
dc.subject information map of care eng
dc.subject midwife eng
dc.subject preoperative preparation eng
dc.title Informační mapa péče pro ženu před abdominální hysterektomií cze
dc.title.alternative Information map of care for a woman before abdominal hysterectomy eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Škorničková, Zuzana
dc.date.accepted 2020-09-02
dc.description.abstract-translated The bachelor dissertation topic "Information care for women before abdominal hysterectomy" is the disseration theoretical-exploratory. The theoretical sphere of work describes surgical methods in gynecology, it divides the gynecologist intervention into small and large and it´s more focused on abdomial hysterectomy. Futher it engages presurgical preparations, mentions complications, which can occurs during surgery or after that. It also include education. In the survey part of bachelor dissertation has been created educational material based on a questionnaire, which is the informatical care map. That should contributes to better awareness of women before abdomial hysterectomy, oriented on progress and content of pre-surgical preparation. A part of the information map is manual for midwife. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. V jakém období během hospitalizace respondentky vyplňovaly dotazník? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 40197
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account