Informovanost těhotných žen o současných možnostech screeningu a diagnostiky Downova syndromu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Welge, Eva
dc.contributor.author Vaculková, Tereza
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:35:16Z
dc.date.available 2020-09-16T14:35:16Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-12
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76695
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o současných možnostech screeningu a diagnostiky Downova syndromu. Práce je rozdělena na část teoretickou a průzkumnou. V teoretické části je popsán Downův syndrom, jeho nejčastější klinické projevy a příčiny vzniku, dále jsou zde rozebrány jednotlivé metody screeningu a diagnostiky Downova syndromu a v neposlední řadě práce popisuje reakci rodičů na sdělení diagnózy. Hlavním cílem práce bylo zjistit informovanost těhotných žen o současných možnostech screeningu a diagnostiky Downova syndromu v rámci průzkumného šetření prováděného v gynekologických ambulancích pomocí nestandardizovaného dotazníku. Výsledky průzkumného šetření jsou uvedeny v samostatné kapitole. cze
dc.format 90 s.
dc.format 90 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Downův syndrom cze
dc.subject chromozomální aberace cze
dc.subject mentální retardace cze
dc.subject informovanost cze
dc.subject screening cze
dc.subject invazivní prenatální diagnostika cze
dc.subject Down syndrome eng
dc.subject chromosome aberration eng
dc.subject mental retardation eng
dc.subject awareness eng
dc.subject screening eng
dc.subject invasive antenatal diagnostic methods eng
dc.title Informovanost těhotných žen o současných možnostech screeningu a diagnostiky Downova syndromu cze
dc.title.alternative Awareness of pregnant women about current possibilities of screening and diagnosis of Down syndrome eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Čermák, Zdeněk
dc.date.accepted 2020-09-02
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is about current possibilities of screening and diagnosis of Down syndrome. It consists of both a theoretical and practical part. The theoretical part describes Down syndrome, its most common clinical manifestations and causes of origin, also individual methods of screening and diagnosis for Down syndrome are analyzed and finally the thesis describes parents´ response to the diagnosis. The main aim of the thesis was to find out about the awareness of pregnant women regarding current possibilities of screening and diagnosis for Down syndrome. This was done by a survey carried out in gynecological outpatient clinics using a non-standardized questionnaire. The results of the research findings are presented in this work. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně</p> Hodnocení oponenta: výborně minus </p> Doplňující otázky k obhajobě:</p> 1. Z čeho usuzujete, že znalost rozdílů mezi screeningem a diagnostikou a také znalost o jednotlivých vyšetřovacích metodách pomůže budoucím rodičkám v tom, aby neměly obavy z diagnostiky?</p> 2. Jaká jsou rizika pokládání sugestivních otázek v rámci dotazníku?</p> Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 40196
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account