Spolupráce matky v intermediární péči o nedonošeného novorozence

Show simple item record

dc.contributor.advisor Welge, Eva
dc.contributor.author Štupáková, Martina
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:35:14Z
dc.date.available 2020-09-16T14:35:14Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-12
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76692
dc.description.abstract Bakalářská práce se skládá z části teoretické a průzkumné. Teoretická část se zabývá nedonošeným novorozencem a nejčastějšími problémy spojenými s nedonošeností. Rovněž popisuje základy komunikace s matkami na oddělení IMP, skin-to-skin, bonding, manipulaci s novorozencem, metodu klokánkování, kojení a hygienickou péči. V průzkumné části je pomocí dotazníkového šetření zjišťována míra zapojení matek do péče o nedonošeného novorozence na oddělení intermediární péče. Dílčím cílem bylo zjistit alternativní zdroje informací a míru sebevědomí matek v péči o svého novorozence po propuštění. Na závěr byla vytvořena informační brožura pro tyto matky. cze
dc.format 90 s.
dc.format 90 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Nedonošený novorozenec cze
dc.subject bonding cze
dc.subject klokánkování cze
dc.subject kojení cze
dc.subject oddělení intermediární péče cze
dc.subject matka cze
dc.subject skin-to-skin cze
dc.subject masáže cze
dc.subject Preterm infant eng
dc.subject bonding eng
dc.subject kangaroo mother care eng
dc.subject breastfeeding eng
dc.subject special care baby unit eng
dc.subject mother eng
dc.subject skin-to-skin eng
dc.subject massage eng
dc.title Spolupráce matky v intermediární péči o nedonošeného novorozence cze
dc.title.alternative Mother´s involvement in care of her premature newborn whilst hospitalized in neonatal special care baby unit eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Poláčková, Helena
dc.date.accepted 2020-09-01
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis consists of a theoretical and a research part. The theoretical part deals with premature newborn and the most common problems associated with prematurity. It also describes the basics of communication with mothers on special care baby unit, skin-to-skin, bonding, infant handling, kangaroo mother care, breastfeeding and hygiene. The research part investigates the extent of mothers´ engagement in care of her preterm infant on special care baby unit. The sub-objective of the thesis was to recognise alternative sources of information and mothers´ confidence level in caring for their children after discharge. Finally, an information leaflet for mothers was created. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně </p> Hodnocení oponenta: výborně </p> Doplňující otázky k obhajobě:</p> 1. Proč byla stanovena podmínka pro výběr respondentek, kdy hospitalizovaný novorozenec měl porodní hmotnost do 2500 g včetně?</p> 2. Jak lze podpořit sebevědomí matek (nejen nedonošených novorozenců) ze stran zdravotnických zařízení po propuštění do domácí péče?</p> Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 40193
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account