Vliv směnného provozu na rodinný život porodní asistentky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dušková, Sabina
dc.contributor.author Hájková, Veronika
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:35:13Z
dc.date.available 2020-09-16T14:35:13Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-12
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76688
dc.description.abstract Kvůli časové náročnosti práce ve směnném provozu, nemusí být skloubení pracovních a rodinných povinností jednoduchou záležitostí. Tato teoreticko-průzkumná bakalářská práce se zabývá vlivem směnného provozu na rodinný život. První část bakalářské práce je teoretická. Věnuje se vymezení základních pojmů týkajících se práce porodní asistentky, směnného provozu a rodiny. Druhá, průzkumná část práce, se věnuje průzkumu dopadu práce porodní asistentky ve směnném provozu na její partnerské vztahy, vztahy s dětmi a rodinný život. cze
dc.format 65 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject porodní asistentka cze
dc.subject směnný provoz cze
dc.subject rodina cze
dc.subject partnerský život cze
dc.subject pracovní stres cze
dc.subject midwife eng
dc.subject shift work eng
dc.subject family eng
dc.subject partnership eng
dc.subject work stress eng
dc.title Vliv směnného provozu na rodinný život porodní asistentky cze
dc.title.alternative The impact of working in shifts on family life of midwife eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Moravcová, Markéta
dc.date.accepted 2020-08-31
dc.description.abstract-translated Due to the time-consuming shift working, concatenation of work and family responsibilities may not be a simple matter. This theoretical and exploratory work deals with the impact of shift work on family life. The first part of the thesis is theoretical and it defines the basic concepts related to the work of a midwife, shift working and family. The second, practical part of the thesis examines the impact of a midwife´s work on her partnerships, relationship with children and family life in general. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: velmi dobře minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. V závěru uvádíte, že výsledky práce mohly být ovlivněny mnoha faktory. Vysvětlete jakými a proč. Zaměřte se především na limity ohledně výběru vzorku respondentek. 2. Popište nejzásadnější výsledky Vaší práce. Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá minus. cze
dc.identifier.stag 40187
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account