Informační mapa péče o ženu po laparoskopicky asistované vaginální hysterektomii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašparová, Ilona
dc.contributor.author Čapková, Kristýna
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:35:10Z
dc.date.available 2020-09-16T14:35:10Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-12
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76683
dc.description.abstract Teoretická rovina bakalářské práce přibližuje problematiku laparoskopicky asistované vaginální hysterektomii (LAVH). Dále je v teoretické části zpracována komplexní pooperační péče poskytovaná porodní asistentkou po výkonu LAVH. V závěru teoretické části je kapitola, která je věnována edukaci v porodní asistenci se zaměřením na tvorbu mapy péče. Cílem praktické části bylo zjistit, jaká je informovanost žen o pooperační péči po LAVH. Následujícím cílem bylo vytvořit návrh informační mapy péče se stručným manuálem pro porodní asistentky. Informační mapa péče by měla posloužit jako edukační materiál pro ženy podstupující tento výkon. cze
dc.format 77 s. (116 319 znaků).
dc.format 77 s. (116 319 znaků).
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie cze
dc.subject porodní asistentka cze
dc.subject pooperační péče cze
dc.subject edukace cze
dc.subject Laparoscopically assisted vaginal hysterektomy eng
dc.subject midwife eng
dc.subject post-operative care eng
dc.subject education eng
dc.title Informační mapa péče o ženu po laparoskopicky asistované vaginální hysterektomii cze
dc.title.alternative Information map of a woman´s care after a laparoscopically assisted vaginal hysterectomy eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Dušková, Sabina
dc.date.accepted 2020-08-31
dc.description.abstract-translated The theoretical level of the bachelor´s thesis approaches the issue of laparoscopically assisted vaginal hysterctomy (LAVH). Furthermore, the theoretical part includes an examination of comprehensive post-operative care is provided by a midwife after LAVH. At the end of the theoretical part is a chapter devoted to education in medwifery with a focus on creating a map of care. The aim of the practical part was to learn about the awareness of women about post-operative care after LAVH. The next aim was to create a draft information map of care with a brief manual for midwives. The information map of care should serve as education material for women undergoing this procedure. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně </p> Hodnocení oponenta: výborně </p> Doplňující otázky k obhajobě:</p> 1. Byl Vámi navržený edukační materiál vyzkoušen v praxi? Pokud ano, jaká byla odezva?</p> Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 40177
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account