Informační mapa péče pro ženu s miniinterrupcí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dušková, Sabina
dc.contributor.author Blehová, Nikola
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:35:10Z
dc.date.available 2020-09-16T14:35:10Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-12
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76682
dc.description.abstract Tématem bakalářská práce je "Informační mapa péče pro ženu s miniinterrupcí". Tato bakalářská práce je prací teoreticko-průzkumnou. V teoretické části bakalářské práce je popsána anatomie vnitřních rodidel, vznik a vývoj těhotenství i jeho diagnostika. Dále se zabývá miniinterrupcí a jejími komplikacemi, indikacemi a ostatními metodami umělého ukončení těhotenství a péčí porodní asistentky o ženu podstupující miniinterrupci. Práce je též zaměřena na edukaci a edukační činnost porodní asistentky u žen, které podstupují miniinterrupci. Výstupem průzkumné části je informační mapa péče pro ženu s miniinterrupcí. Informační mapa péče byla sestavena na základě studia odborné literatury a dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno na znalosti žen s miniinterrupcí. cze
dc.format 67 s. (84 642 znaků)
dc.format 67 s. (84 642 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject informační mapa péče cze
dc.subject miniinterrupce cze
dc.subject edukace cze
dc.subject umělé ukončení těhotenství cze
dc.subject péče v porodní asistenci cze
dc.subject information map of care eng
dc.subject abortion eng
dc.subject education eng
dc.subject abortion eng
dc.subject care in midwifery eng
dc.title Informační mapa péče pro ženu s miniinterrupcí cze
dc.title.alternative Information map of care for a woman with abortion eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Škorničková, Zuzana
dc.date.accepted 2020-08-31
dc.description.abstract-translated The theme of my bachelor's thesis is "Information map of care for a woman with abortion". This bachelor thesis is a theoretical-exploratory. The theoretical part of the thesis describes the anatomy of the internal genitalia, the origin and development of pregnancy and its diagnosis. The bachelor's thesis also deals with mini-abortion and its complications, indications and other methods of abortion and the care of a midwife for a woman with abortion. The work is also focused on the education and educational methods of midwives about women who undergoing abortion. The outcome of the practical part of the thesis is the information map of care for a woman with the abortion. The information map of care was created on the basis of the study of professional literature and a questionnaire survey that was focused on the knowledge of the women with abortion. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: dobře </p> Hodnocení oponenta: dobře </p> Doplňující otázky k obhajobě:</p> 1. Na základě jakého zdroje jste tvořila varianty v otázkách v dotazníku a jejich správné řešení do otázek? (konkrétně například ot. 5, 6, 7, 11)</p> 2. Prosím o vysvětlení Tabulky č. 3</p> Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá. cze
dc.identifier.stag 40174
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account