Využití indoxylacetátu jako substrátu pro acetylcholinesterázu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štěpánková, Šárka
dc.contributor.author Votočková, Kristýna
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:33:05Z
dc.date.available 2020-09-16T14:33:05Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-07-01
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76607
dc.description.abstract Teoretická část se týká cholinesteráz, jejich struktury, funkce, inhibitorů, metod stanovení a také uplatnění inhibitorů cholinesteráz při léčbě Alzheimerovy choroby. Experimentální část je věnována optimalizaci podmínek pro stanovení inhibice a následně samotnému stanovení inhibiční účinnosti, toto vše s použitím dvou různých substrátů - acetylthiocholinu a indoxylacetátu. Práce obsahuje také stanovení rozdělovacího koeficientu spolu s polární povrchovou plochou molekuly. cze
dc.format 73 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject cholinesteráza cze
dc.subject inhibitory cholinesteráz cze
dc.subject Alzheimerova choroba cze
dc.subject Ellmanova metoda cze
dc.subject indoxylacetát cze
dc.subject cholinesterase eng
dc.subject inhibitors of cholinesterases eng
dc.subject Alzheimer's disease eng
dc.subject Ellman's method eng
dc.subject indoxylacetate eng
dc.title Využití indoxylacetátu jako substrátu pro acetylcholinesterázu cze
dc.title.alternative Use of indoxylacetate as a substrate for acetylcholinesterase eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2020-09-08
dc.description.abstract-translated The theoretical part deals with cholinesterases, their structure, function, inhibitors, methods of determination and also using of cholinesterase inhibitors in the treatment of Alzheimer's disease. The experimental part is devoted to the optimization of conditions for the determination of inhibition and subsequently to the determination of the inhibitory efficacy, all with the possibility of two different substrates - acetylthiocholine and indoxylacetate. It also includes the determination of the partition coefficient along with the polar surface area of the molecule. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Bioanalytik cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků diplomové práce. 2. Diskuze k posudkům vedoucího a oponenta diplomové práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k diplomové práci. cze
dc.identifier.stag 39603
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account