Možnosti využití Bike Tower v Pardubicích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nožička, Jiří
dc.contributor.author Miler, Kryštof
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:26:05Z
dc.date.available 2020-09-16T14:26:05Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-07-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76370
dc.description.abstract Práce se bude zabývat zařízeními Bike Tower, která slouží k úschově jízdních kol. Předmětem zájmu bude charakteristika těchto zařízení a možnosti jejich využití v ČR i ve světě. V rámci bakalářské práce bude provedena analýza stávajícího využití Bike Tower v Pardubicích u hlavního nádraží. Budou zkoumány výhody i nevýhody tohoto zařízení i jeho uživatelé. Na základě provedené analýzy budou navrženy další možnosti využití tohoto zařízení, a to jak v obecné rovině, tak i v Pardubicích. cze
dc.format 58 s., 3 s. příl.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject cyklistická doprava cze
dc.subject Pardubice cze
dc.subject parkování cze
dc.subject Bike Tower cze
dc.subject cyklistická infrastruktura cze
dc.subject cycling transport eng
dc.subject Pardubice eng
dc.subject parking eng
dc.subject Bike Tower eng
dc.subject cycling infrastructure eng
dc.title Možnosti využití Bike Tower v Pardubicích cze
dc.title.alternative Usage options of Bike Tower in Pardubice eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-09-02
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis is going to include Bike Towers which are used for store bicycles. Subject of interest is going to be characteristics of those devices and options to use them in the Czech Republic and in the world. As the part of Bachelor thesis, it is going to analyze current usage of Bike Tower next to the main rail station in Pardubice. It is going to examine advantages and disadvantages of this device and its users. According to this analysis it is going to suggest other options how to use this device in Pardubice even in general. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve své bakalářské práci dokázal student odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázal schopnost samostatné práce. Na doplňkové otázky reagoval pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděl. cze
dc.identifier.stag 40754
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account