Rozšíření skladovacích prostor ve společnosti Schumi Transport s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ježek, Jindřich
dc.contributor.author Jílek, Lukáš
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:26:01Z
dc.date.available 2020-09-16T14:26:01Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-07-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76367
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zaměřuje na popis funkcí skladování, dále také na typy, druhy a funkce samotných skladů. Další popisovanou částí v této práci jsou i manipulační prostředky ve skladech. To vše je popsáno v teoretické části. Praktická část je zaměřená na analýzu současného stavu skladování ve společnosti Schumi Transport s.r.o. V poslední části jsou popsány návrhy na vylepšení současného stavu spolu s návrhem na rozšíření kapacit skladu. cze
dc.format 55 s., 4 s. příl.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject logistika cze
dc.subject kapacity skladu cze
dc.subject skladování cze
dc.subject obaly cze
dc.subject regálový systém cze
dc.subject logistic eng
dc.subject storage capacity eng
dc.subject warehousing eng
dc.subject packaging eng
dc.subject shelving system eng
dc.title Rozšíření skladovacích prostor ve společnosti Schumi Transport s.r.o. cze
dc.title.alternative Extending of the storage space in the company Schumi Transport s.r.o. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-09-02
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is pointed to description of warehousing functions, types, kinds and functions warehouses too. Another described part in this thesis are handling equipment in warehouses. It is all described in theoretic part. Practical part is pointed on analysis of actual warehousing situation in the company Schumi Transport s.r.o. In the last part there are described suggestions of improve actual situation along with suggestion of expansion capacity of warehouse. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své bakalářské práce. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 40712
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account