Vzdělávání a integrace žáků s odlišným mateřským jazykem na základních školách v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ehlová, Marcela
dc.contributor.author Zajícová, Kateřina
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:22:32Z
dc.date.available 2020-09-16T14:22:32Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-08-17
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76269
dc.description.abstract Hlavním tématem diplomové práce je vzdělávání a integrace žáků s OMJ (odlišným mateřským jazykem) na základních školách v České republice. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. První část popisuje základní terminologii, legislativu a jednotlivé postupy v procesech vzdělávání a integrace. Praktická část popisuje kvalitativní výzkumné šetření. Metodou jsou hloubkové rozhovory s učiteli, kteří mají zkušenosti se vzděláváním žáků s OMJ. Hlavním cílem je zjistit, jaká je aktuální situace na vybraných základních školách v rámci vzdělávání a integrace žáků s OMJ. Dílčím cílem je zjistit, jaké jsou rozdíly mezi teoretickými koncepty a konkrétním fungováním v praxi. cze
dc.format 63 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject migrace cze
dc.subject integrace cze
dc.subject vzdělávání cizinců cze
dc.subject žáci s OMJ cze
dc.subject učitelé cze
dc.subject migration eng
dc.subject integration eng
dc.subject education of foreigners eng
dc.subject pupils with different mother tongue eng
dc.subject teachers eng
dc.title Vzdělávání a integrace žáků s odlišným mateřským jazykem na základních školách v České republice cze
dc.title.alternative Education and Integration of Pupils with Different Mother Tongue at Primary Schools eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Rýdl, Karel
dc.date.accepted 2020-09-08
dc.description.abstract-translated The main topic of the thesis is the education and the integration of pupils with different mother tongue at primary schools in the Czech republic. The work is divided to a theoretical and a practical part. The first part describes basic terminology, legislation and individual procedures in the educational and integration process. The practical part describes the qualitative research. The research method is interviews with teachers who have experiences in educating students with different mother tongue. The main objective is to find out what the current situation at selected primary schools is. The partial objective is to find out what are the differences between theoretical strategies and concrete functioning in practice. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Resocializační pedagogika cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.description.defence Studentka prezentovala motivaci k tématu práce, cíl, metodologii a výsledek kvantitativního šetření. Odpověděla na otázky ved. práce a oponenta. cze
dc.identifier.stag 39877
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account