Stigmatizace, sebestigmatizace, resocializace, reintegrace lidí s duševním onemocněním

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šándorová, Zdenka
dc.contributor.author Zieglerová, Lucie
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:22:30Z
dc.date.available 2020-09-16T14:22:30Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-08-17
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76266
dc.description.abstract Diplomová práce pojednává o problematice lidí s duševním onemocněním - stigmatizace, sebestigmatizace a následné reintegrace spojenou s kompletní resocializací lidí s duševním onemocněním. V práci jsou rozpracovány druhy duševního onemocnění, ale práce bude primárně zaměřená na schizofrenii. Součástí práce je rozpracování kazuistik lidí trpící těmito nemocemi a jejich dosavadní příběhy. Jedná se, jak o lidi dlouhodobě stabilizované v domácím prostředí, tak i lidi, kteří přichází z psychiatrických zařízení. Dále jsou zde zpracovány sociální služby, které lidem s duševním onemocněním pomáhají v následné reintegraci a resocializaci právě pro propuštění z psychiatrických zařízení. Cílem práce je zmapovat postoj veřejnosti k lidem s duševním onemocněním, zjisti míru stigmatizace ze strany veřejného mínění a zmapovat možnosti sociálním služeb, které pomáhají k reintegraci a resocializaci lidem s duševním onemocněním do společnosti a možnosti následné péče. Dále postoje samotných jedinců v různých dílčích oblastech. cze
dc.format 128 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject duševní onemocnění cze
dc.subject schizofrenie cze
dc.subject sociální služby cze
dc.subject stigmatizace cze
dc.subject reintegrace cze
dc.subject resocializace cze
dc.subject mental illness eng
dc.subject schizophrenia eng
dc.subject social services eng
dc.subject stigmatization eng
dc.subject reintegration eng
dc.subject resocialization eng
dc.title Stigmatizace, sebestigmatizace, resocializace, reintegrace lidí s duševním onemocněním cze
dc.title.alternative Stigmatization, self-stigmatization, resocialization, reintegration of people with mental illness eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Ďatko, Ilona
dc.date.accepted 2020-09-08
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the problems of people with mental illness - stigmatization, self-stigmatization and abuse of reintegration associated with the complete resocialization of people with mental impairment. There are scattered types of mental illness in the work, but the work will focus on schizophrenia. Part of the work is the elaboration of case reports of people suffering from disease records and their previous stories. You are both about people stabilized in the home environment for a long time and people who come from psychiatric facilities. There are also social services that have a mental illness that helps in possible reintegration and resocialization just for discharge from psychiatric facilities. Focus on perceiving people with mental illness issues, seeking peace on public stigma, and mitigating social services opportunities that help reintegrate and re-socialize people with mental disabilities into society and health care opportunities. Other attitudes of individuals themselves in various sub-areas. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Resocializační pedagogika cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.description.defence Studentka prezentovala motivaci k tématu práce, cíl, metodologii a výsledek kvantitativního šetření. Odpověděla na otázky ved. práce a oponenta. cze
dc.identifier.stag 39834
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account