Příprava dítěte v mladším školním věku na RTG vyšetření - tvorba edukačního materiálu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hlaváčková, Eva
dc.contributor.author Leštinská, Jana
dc.date.accessioned 2020-09-16T14:15:50Z
dc.date.available 2020-09-16T14:15:50Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-06-12
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76051
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na přípravu dítěte v mladším školním věku na RTG vyšetření. Teoretická část se zabývá rentgenovým zářením, radiační ochranou se zaměřením na dětského pacienta, dětskými úrazy a principem edukace dítěte v mladším školním věku. Praktická část zahrnuje tvorbu edukačnního materiálu. Pomocí dotazníkovího šetření bylo zjišťováno, zda je edukační materiál vhodný pro využití v praxi. cze
dc.format 69 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject děti cze
dc.subject edukační materiál cze
dc.subject mladší školní věk cze
dc.subject rentgenové vyšetření cze
dc.subject children eng
dc.subject education material eng
dc.subject early school age eng
dc.subject X-ray examination eng
dc.title Příprava dítěte v mladším školním věku na RTG vyšetření - tvorba edukačního materiálu cze
dc.title.alternative Preparation of a child in early school age for X-ray examination - creation of educational material eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Černohorská, Iveta
dc.date.accepted 2020-09-02
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on an X-ray examination for a child in early school age. The theoretical part deals with X-ray examination, protection from radiation which focuses on the child patient, injuries of the child, and the principle of education of the child in early school age. The practical part provides an insight into the creation of educational material. Whether the educational material is suitable for use in practice was determined by the implementation of a questionnaire survey. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně mínus Hodnocení oponenta: velmi dobře mínus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Proč jste neprovedla průzkum kvality edukačního materiálu pro děti u dětských respondentů? 2. Jaké jiné průzkumné práce se věnují této problematice a s jakými výsledky? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 40271
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account