Doprava v systému kritické infrastruktury státu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drdla, Pavel
dc.contributor.author Borůvka, Martin
dc.date.accessioned 2020-07-22T07:37:33Z
dc.date.available 2020-07-22T07:37:33Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-05-22
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75950
dc.description.abstract Práce se zabývá určením kritické infrastruktury v České republice. Analyzuje dopravní infrastrukturu, která by podle daných kritérií mohla být zařazena do citlivé infrastruktury České republiky. Dále navrhuje a vyhodnocuje možnosti, kterými lze zmírnit či odstranit následky v případě narušení funkce částí či prvků citlivé infrastruktury v České republice. cze
dc.format 69 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject krizové řízení cze
dc.subject kritická infrastruktura cze
dc.subject prvek kritické infrastruktury cze
dc.subject odvětvová kritéria cze
dc.subject objízdná trasa cze
dc.subject crisis control eng
dc.subject critical infrastructure eng
dc.subject element of critical infrastructure eng
dc.subject sectorial criteria eng
dc.subject detour eng
dc.title Doprava v systému kritické infrastruktury státu cze
dc.title.alternative Transport in the critical infrastructure systém of the state eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2020-06-22
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on identification of critical infrastructure element in the Czech Republic. It analyzes the transport infrastructure which, according to the given criteria, could be included in the sensitive infrastructure of the Czech Republic. It also proposes and evaluates the possibilities which might be used to mitigate or eliminate the consequences in case of disruption of the function of parts or elements of the sensitive infrastructure in the Czech Republic. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student úspěšně obhájil diplomovou práci a zodpověděl otázky státní zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 40522
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account