Sčítání cestujících ve veřejné osobní dopravě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nachtigall, Petr
dc.contributor.author Botur, David
dc.date.accessioned 2020-07-22T07:37:25Z
dc.date.available 2020-07-22T07:37:25Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-05-25
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75936
dc.description.abstract Práce se zabývá metodami sčítání cestujících ve veřejné dopravě. V úvodu je popsána důležitost zvolení správné metody s ohledem na záměr, proč se sčítání koná. Dále jsou popsány jednotlivé metody, pomocí kterých může dojít ke sčítání cestujících v různých dopravních módech. V další části je názorně ukázáno, jakými způsoby může být zvolená metoda vyhodnocena a jaká data jsou důležitá pro subjekty působící v dopravě. Poslední část práce se zabývá využitím získaných dat z pohledu subjektů působících v dopravě. cze
dc.format 62 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject sčítání cestujících cze
dc.subject veřejná doprava cze
dc.subject metody sčítání cestujících cze
dc.subject využití sčítání cze
dc.subject počet cestujících cze
dc.subject passenger counting eng
dc.subject public transport eng
dc.subject methods of passenger ccounting eng
dc.subject usage of passenger counting ridership eng
dc.title Sčítání cestujících ve veřejné osobní dopravě cze
dc.title.alternative Passenger counting in public transport eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2020-06-22
dc.description.abstract-translated The thesis deals with different ways of passengers counting in public transport. In the beginning the thesis explains the importance of choosing the right method with regard to the purpose of counting event. In the next part of the thesis are described methods which can be used in different modes of transport. Then is shown how to evaluate methods by different ways and what data are important for subject acting in transport. The last part deals with ways of use the obtained data for subject acting in transport. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomant přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky recenzenta reagoval správně a v plném rozsahu je zodpověděl. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 40470
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account