ŽIVOT V DĚTSKÉM DOMOVĚ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Retka, Tomáš
dc.contributor.author Baranjová, Eliška
dc.date.accessioned 2020-07-08T10:51:45Z
dc.date.available 2020-07-08T10:51:45Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-04-20
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75785
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na otázku procesu přípravy dětí v dětských domovech na jejich budoucí a samostatný život, který je čeká po opuštění této organizace. Realizovala jsem terénní výzkum v anonymizované instituci v Královehradeckém kraji. Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit, jaké aspekty tento proces ovlivňují a jaký vliv má prostředí, ve kterém děti žijí. Bakalářská práce je postavena především na zúčastněném pozorování a na rozhovorech. cze
dc.format 50 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject dětský domov cze
dc.subject rodina cze
dc.subject vztahy cze
dc.subject výchova cze
dc.subject ústavní péče cze
dc.subject děti cze
dc.subject totální instituce cze
dc.subject children's home eng
dc.subject family eng
dc.subject relationships eng
dc.subject upbringing eng
dc.subject institutional care eng
dc.subject children eng
dc.subject total institution eng
dc.title ŽIVOT V DĚTSKÉM DOMOVĚ cze
dc.title.alternative Life in children's home eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Viková, Lada
dc.date.accepted 2020-06-22
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with question process preparation children in children's home on their future and independent life, which is waits after leaving this organization. I realized field research in anonymous institution in Hradec Kralove region. The aim of research was to find, what aspects this process affects and how the environment has an impact in which children live. All my work is standing on participating observation and interviews. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Studentka představila cíle, otázky, metody své práce, k jakým výsledkům dospěla. Byly přečteny posudky a studentka reagovala na výtky z obou posudků. Proběhla krátká rozprava. Komise se shodla na hodnocení. cze
dc.identifier.stag 40113
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account