Edukace dentální hygieny u dětí školního věku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chrudimská, Lucie
dc.contributor.author Šromová, Marie
dc.date.accessioned 2020-07-08T10:42:16Z
dc.date.available 2020-07-08T10:42:16Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-05-22
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75491
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje edukaci dentální hygieny u dětí školního věku. Teoretická část se zabývá anatomií a fyziologií dutiny ústní, zubním kazem, preventivními opatřeními, správnou výživou a dentální hygienou zaměřenou na pomůcky dentální hygieny a na techniku čištění. Teoretickou část zakončuje téma věnující se edukaci ve stomatologii. V praktické části je vytvořena metodika, která je sestavena pro edukaci dětí prvního stupně základní školy. V závěru praktické části jsou zhodnoceny dotazníky hodnotící kvalitu edukační lekce, vyplněné pedagogickým dozorem. cze
dc.format 68 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject dentální hygiena cze
dc.subject děti cze
dc.subject edukace cze
dc.subject prevence cze
dc.subject zubní kaz cze
dc.subject dental hygiene eng
dc.subject children eng
dc.subject education eng
dc.subject precaution eng
dc.subject tooth decay eng
dc.title Edukace dentální hygieny u dětí školního věku cze
dc.title.alternative Dental hygiene promotion for elementary school children eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Šoukalová, Kristýna
dc.date.accepted 2020-07-07
dc.description.abstract-translated This bachleor thesis deals with the dental hygiene education for elementary school children. The theoretical part deals with anatomy and physiology of the oral cavity, tooth decay, precaution, proper nutrition and dental hygiene focused on oral care products and cleaning techniques. The theoretical part ends with topic about education in dentistry. In the practical part, a methodology for dental hygiene education for elementary school children is created. Questionnaires reviewing the quality of the promotion, which are to be completed by the pedagogical supervisor, are evaluated at the end of practical part. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. V práci používáte množství literatury starší 10 let (např. Červená, 2007; Vágnerová, 1999 atd.), nebylo možné použít novější zdroje? 2. Existují podobné práce zaměřené na tvorbu edukačních materiálů (zejména pro děti v oblasti orálního zdraví)? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 40342
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account