Pooperační bolest v gynekologii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Červenková, Zuzana
dc.contributor.author Husáková, Simona
dc.date.accessioned 2020-07-08T10:42:16Z
dc.date.available 2020-07-08T10:42:16Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-05-22
dc.identifier práce dosud není ve studovně dostupná
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75490
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je teoreticko-průzkumného charakteru a jejím cílem je přiblížit problematiku pooperační bolesti na gynekologickém oddělení. Teoretická část je zaměřena na bolest jako takovou, její historii, fyziologii, patofyziologii, hodnocení a léčbou. Dále jsou v teoretické části popsané některé z gynekologických operačních výkonů. Průzkumná část se zabývá vývojem pooperační bolesti, očekávanou bolestí již před operací a chováním zdravotnických pracovníků v souvislosti s pooperační bolestí. Průzkumná část práce je koncipována jako polostrukturovaný rozhovor, doplněný o studii zdravotnické dokumentace. Bylo zjištěno, že bolest v čase 8 hodin po operaci není dostatečně tišena, přesto však byli pacienti ve většině případů spokojeni s terapií jejich bolesti. cze
dc.format 66 s. (82 220 znaků)
dc.format 66 s. (82 220 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Bolest cze
dc.subject pooperační bolest cze
dc.subject intenzita bolesti cze
dc.subject analgetika cze
dc.subject gynekologie cze
dc.subject Pain eng
dc.subject Post-operative pain eng
dc.subject pain intensity eng
dc.subject analgesics eng
dc.subject gynecology eng
dc.title Pooperační bolest v gynekologii cze
dc.title.alternative Post-operative pain in gynecology eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Marková, Iva
dc.date.accepted 2020-07-07
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis has a theoretical and investigative character and its aim is to take a closer look at the problematics of postoperative pain at gynecology ward. The theoretical part is about the pain itself, its history, physiology, patophysiology, rating and cure. There are also described some of the gynecological surgeries. The investigative part considers developement of postoperative pain, pain expected before the operation and the behavior of healthcare professionals in connection with postoperative pain. The practical part of the thesis is conceived as a semistructured interview supplemented with the study of medical documentation. It was revealed that the pain wasn´t treated well in the time 8 hours after the surgery despite the fact patients were in most of cases satisfied with the pain treatment. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature dosud nepřidělena
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně</p> Hodnocení oponenta: výborně</p> Doplňující otázky k obhajobě: </p> 1. Jaké metoda/škála je pro Vás nejvhodnější a preferujete ji i vzhledem k srozumitelnosti pro pacienty?</p> 2. V diskuzi porovnáváte data s dalšími zdroji ? z Vašeho průzkumu vyplývá, že respondentky očekávají větší bolest před výkonem, může to být zapříčiněno špatnou edukací pacientky před výkonem a míru očekávání bolesti mohou umocňovat také jejich obavy?</p> Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná minus. cze
dc.identifier.stag 40300
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account