Využití systému kombinované přepravy zboží na vybrané trase

Show simple item record

dc.contributor.advisor Široký, Jaromír
dc.contributor.author Čáp, Josef
dc.date.accessioned 2020-04-08T10:09:28Z
dc.date.available 2020-04-08T10:09:28Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-05-17
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75296
dc.description.abstract Práce porovnává silniční a kombinovanou přepravu zboží na vybrané trase, a to konkrétně z logistického centra v Jirnách do depa v Napajedlech. Analýza se zaměřuje na porovnání dvou druhů dopravy, a to silniční a kombinované přepravy. V návrhové části práce se porovnávají vybrané technologické a ekonomické ukazatele. Dále následují návrhy na zefektivnění obou typů přeprav. cze
dc.format 70 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject kombinovaná přeprava cze
dc.subject kontejnerový terminál cze
dc.subject logistické centrum cze
dc.subject přepravní jednotka cze
dc.subject silniční přeprava cze
dc.subject combined transport eng
dc.subject container terminal eng
dc.subject logistics centre eng
dc.subject transport unit eng
dc.subject road transport eng
dc.title Využití systému kombinované přepravy zboží na vybrané trase cze
dc.title.alternative Using the system of combined transport of goods on a chosen route eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2020-02-17
dc.description.abstract-translated The thesis deals with comparing the systems of road transport and combined transport of goods on a chosen route. Our route is from the logistics centre Jirny to the depot Napajedla. The analysis focuses on a cmoparison of two types of transport: road transport and combined transport. In the proposal part of the thesis the selected techological and economical indexes are compared. The following part contains the proposal of making both these types of transport more effective. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a reagoval na všechny připomínky z posudků. Zároveň zodpověděl všechny otázky komise. cze
dc.identifier.stag 38257
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account