Československo a jeho rozpad ve světle filosofických teorií nacionalismu

Show simple item record

dc.contributor.author Cíbik, Matej cze
dc.date.accessioned 2020-03-19T13:21:52Z
dc.date.available 2020-03-19T13:21:52Z
dc.date.issued 2018 cze
dc.identifier.issn 0862-6901 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75169
dc.description.abstract Sto let od vzniku Československa a dvacet pět let od jeho rozpadu – dvě významná výročí roku 2018 – nám dávají příležitost nejen připomenout si historické události, ale také je filosoficky interpretovat. Otázky suvere-nity, autonomie, sebeurčení národa nebo legitimity státní moci totiž vždy produkovaly teoretické kontroverze, jež se vzhledem ke komplikované historii Československa ve 20. století nemohly neprojevit také v praktic-ké rovině. Ambicí tohoto textu je proto zachytit ty filosofické problémy, jejichž různá řešení měla přímý dopad na spolužití Čechů a Slováků. Hlavní důraz bude přirozeně kladen na fenomén nacionalismu v jeho různých podobách. Podobně jako je možné psát o dějinách Českosloven-ska z hlediska práva nebo ekonomie, je tedy tento text pokusem interpre-tovat naše dějiny ve světle určitých filosofických problémů. cze
dc.format p. 157-166 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Reflexe : filosofický časopis, volume 2018, issue: 55 cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Československo cze
dc.subject nacionalismus cze
dc.subject autonomie cze
dc.subject národní zájem cze
dc.subject dějiny 20. století cze
dc.subject Czechoslovakia eng
dc.subject nationalism eng
dc.subject autonomy eng
dc.subject national interest eng
dc.subject 20th century history eng
dc.title Československo a jeho rozpad ve světle filosofických teorií nacionalismu cze
dc.title.alternative Czechoslovakia and its disintegration in light of philosophical theories of nationalism eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated Hundred years since the formation of Czechoslovakia is an opportunity to not only recapitulate the historical events, but also to philosophically interpret them. In the complicated, convoluted history of Czechoslovakia in the 20th century, much of the drama was provided by the clashes of the philosophical concepts: the questions of sovereignty, national autonomy, or he definition of nationhood. The text aims at philosophico-historical interpretation of these clashes of ideas that accompanied the co-existence of Czechs and Slovaks. The phenomenon of nationalism and the notion of national interests are its main focus. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.identifier.doi 10.14712/25337637.2019.9 cze
dc.relation.publisherversion https://www.reflexe.cz/Reflexe_55/Ceskoslovensko_a_jeho_rozpad_ve_svetle_filosofickych_teorii_nacionalismu/Cibik.pdf cze
dc.project.ID EF15_003/0000425/Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka cze
dc.identifier.obd 39883693 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account