Komplexní přírodovědný průzkum techniky a technologie malby Gabriela Müllera na příkladu portrétů Jana Adama z Questenbergu a Marie Antonie z Questenbergu

Show simple item record

dc.contributor.author Machačko, Luboš cze
dc.contributor.author Košárková, Monika cze
dc.contributor.author Ševců, Monika cze
dc.date.accessioned 2020-03-19T12:52:30Z
dc.date.available 2020-03-19T12:52:30Z
dc.date.issued 2019 cze
dc.identifier.issn 1212-1487 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74921
dc.description.abstract Článek se zabývá průzkumem techniky a technologie malby Gabriela Müllera. Průzkum prokázal, že G. Müller vycházel z dobově rozšířené techniky malby na tónovaném podkladu. V jeho malbě byly nalezeny pigmenty typické pro malířství 18. století. Laboratorní analýza (RMS a SEM-EDS) identifikovala v původní malbě z bílých pigmentů olovnatou bělobu, uhličitan vápenatý. Modré partie byly malovány indigem a pruskou modří. U červených pigmentů byla identifikována rumělka, červený okr, červený org. lak – košenila. Zelené pigmenty zastupuje rezinát mědnatý s měděnkou a u černých pigmentů jsou to uhlíkatá a kostní čerň. Metodou FTIR bylo prokázáno pojivo na bázi vysychavých esterových olejů. Toto zjištění bylo dále upřesněno GC/MS analýzou, která identifikovala jako pojivo lněný olej. Výsledky rozsáhlého průzkumu se staly podkladem pro analýzu a interpretaci způsobu malby G. Müllera a pro její začlenění do širšího kontextu. cze
dc.format p. 39-46 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Národní památkový ústav cze
dc.relation.ispartof Průzkumy památek, volume 26, issue: 1 cze
dc.rights open access eng
dc.subject průzkum cze
dc.subject pojivo cze
dc.subject pigment cze
dc.subject mikroskopie cze
dc.subject examination eng
dc.subject binder eng
dc.subject pigments eng
dc.subject microscophy eng
dc.title Komplexní přírodovědný průzkum techniky a technologie malby Gabriela Müllera na příkladu portrétů Jana Adama z Questenbergu a Marie Antonie z Questenbergu cze
dc.title.alternative A complex material examination of the technique and technology of painting of Gabriel Müller on the examples of the portraits of Jan Adam Questenberg and Mary Antony Questenberg eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated The article deals with the technique and technology of painting of Gabriel Müller. The examination proved that G. Müller used wide-spred technique of painting on the coloured ground. Pigments typical for the 18th century painting was discovered in his works. Laboratory analysis (RMS a SEM-EDS) identified white pigments – lead white, calcium carbonate. Blue parts were painted using Prussian blue and indigo. Red parts were painted with cinabar, red lake and red ochre. Among green pigments cuprum and cuprum resinate were identified and bone black and charcoal black among the blacks. FTIR proved binder on the basis of oil. GC/MS proved this to be linseed oil. Results of the examination became a basis for the analysis and the interpretation of the way of painting of G. Müller. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published version cze
dc.relation.publisherversion https://www.pruzkumypamatek.cz/pdf/2019-02-04.pdf cze
dc.identifier.obd 39883098 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account