Selected Business Intelligence Methods for Decision-Making Support in a Finance Institution

Show simple item record

dc.contributor.author Mezera, Filip cze
dc.contributor.author Křupka, Jiří cze
dc.date.accessioned 2020-03-19T12:24:14Z
dc.date.available 2020-03-19T12:24:14Z
dc.date.issued 2017 eng
dc.identifier.issn 1211-555X eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74683
dc.description.abstract This article deals with decision-making support methods’ implementation in a medium size financial company with international operations. The objective of this article is to show the abilities of these methods to precise decision-making of management. At the beginning of this article there is briefly described the existing situation in this business sector in Central Europe. After that part Business Intelligence methods are described as well as the reasons while these methods have been introduced in small and medium enterprises. These methods are dependent on data, on acquisition of data and on validation of this data. Pre-processed data can be used for standard reporting. Utilization of this type of reporting is described on two examples in this article. These examples show dependences between exchange rate volatility and a specific period of the year. Then follows a demonstration of client classification - firstly on historical data from years 2010 to 2013 utilizing a cluster analysis. New clients have then been provisionally allocated to already designed groups thanks to the above-mentioned description of clusters. When the external environment changed, due to primarily the Czech National Bank interventions, it has been essential to design better classification methods for new clients. These methods are described in this article and results of these classification methods are compared. eng
dc.format p. 154 - 164 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, volume 24, issue: 40 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Business intelligence eng
dc.subject Classification eng
dc.subject Decision-making eng
dc.subject Non-banking financial institution eng
dc.subject Reporting eng
dc.subject Business intelligence cze
dc.subject klasifikace cze
dc.subject rozhodování cze
dc.subject nebankovní finanční instituce cze
dc.subject reportování cze
dc.title Selected Business Intelligence Methods for Decision-Making Support in a Finance Institution eng
dc.title.alternative Vybrané metody business inteligence pro rozhodování ve finanční instituci cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Tento článek se zabývá implementací metod pro podporu rozhodování ve středně velké nebankovní finanční společnosti s mezinárodními operacemi. Cílem tohoto článku je ukázat možnost použití vybraných metod pro rozhodování a řízení. Na začátku tohoto článku je stručně popsán současný stav v tomto podnikatelském sektoru ve střední Evropě. Po této části jsou popsány metody Business Intelligence, jakož i důvody, kdy byly tyto metody zavedeny v malých a středních podnicích. Tyto metody jsou závislé na datech, na získávání dat a na validaci těchto údajů. Předběžně zpracovaná data mohou být použita pro standardní vykazování. Využití tohoto typu vykazování je popsáno ve dvou příkladech. Tyto příklady ukazují závislosti mezi volatilitou směnného kurzu a určitým obdobím roku. Následuje příklad klasifikace klientů - nejprve na historických datech od roku 2010 do roku 2013 s využitím shlukové analýzy. Novým klientům byly dočasně přiděleny již navržené skupiny díky výše uvedenému popisu shluků. Při změně vnější prostředí, především v důsledku zásahů České národní banky, bylo potřebné navrhnout vhodnější metody klasifikace pro nové klienty. Jejich výsledky jsou porovnány s dalšími standartními klasifikačními metodami. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion http://hdl.handle.net/10195/67935 eng
dc.project.ID SGS_2017_019/Syntéza a analýza modelů pro podporu zavádění konceptu chytrých měst a regionů eng
dc.identifier.obd 39880681 eng
dc.note URI: http://hdl.handle.net/10195/67935 nebo https://fes.upce.cz/sites/default/files/public/luva3059/luva3059-21205.pdf eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account