Jak se pečovatelská služba podílí na kvalitě života seniorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Synková, Hana
dc.contributor.author Žáková, Lucie
dc.date.accessioned 2020-02-05T09:34:33Z
dc.date.available 2020-02-05T09:34:33Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-08-26
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74548
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním kvality života seniorů v konkrétní neziskové organizaci. Na základě zúčastněného pozorování jsem mohla zjistit, v jakých věcech je charita seniorům každodenně nápomocna. Společně s vedoucí organizace jsem analyzovala, jak jsou konkrétní informanti na službě závislí, s čímž souvisí to, do jaké míry se podílí na kvalitě jejich života. V závěru práce popisuji nedostatky, kterým organizace čelí a navrhuji konkrétní možné návrhy pro další případné zkvalitnění služeb. cze
dc.format 45 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject organizace cze
dc.subject senioři cze
dc.subject terénní pečovatelská služba cze
dc.subject kvalita života cze
dc.subject organisation eng
dc.subject seniors eng
dc.subject care service eng
dc.subject quality of life eng
dc.title Jak se pečovatelská služba podílí na kvalitě života seniorů cze
dc.title.alternative How does the care service contribute on the quality of life of elderly people eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Horálek, Adam
dc.date.accepted 2020-01-28
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on investigation of the quality of life of elderly people in a particular non profit-making organization. On the basis of the participant observation I could find out how the charity helps the elderly people on daily basis. Together with the manager of the care service we analysed how the particular informants are dependent on the care service, which is connected to the fact of how the care service influences the quality of their lives. In the end of this bachelor thesis I describe the shortcomings that the organization faces and propose specific possible suggestions for further possible improvements in quality of service. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Studentka představila svou BP, cíl výzkumu, metody, vedoucí práce, která byla obhajobě přítomná, přečetla svůj posudek, byl přečten posudek oponenta. Studentka reagovala na vybrané výtky, Komise se následně shodla na hodnocení práce stupněm C. cze
dc.identifier.stag 36970
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account