Vývoj aplikace pro dokumentaci sítě SAN

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šimonová, Stanislava
dc.contributor.author Tykva, Radek
dc.date.accessioned 2020-02-05T09:32:46Z
dc.date.available 2020-02-05T09:32:46Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-11-27
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74509
dc.description.abstract Tato práce přibližuje problematiku dedikovaných datových sítí SAN (Storage Area Network) postavených na technologii Fibre Channel a věnuje se vývoji webové aplikace pro dokumentaci sítě typu Switched Fabric. Aplikace má za úkol poskytovat přehledné informace o konfiguraci dokumentované SAN. Vývoj aplikace je realizován tvorbou řady prototypů. Úvodní prototypy jsou vytvořeny pro konkrétní prostředí, další pro obecné nasazení pro síť typu Switched Fabric. Pro vývoj aplikace jsou použity technologie PHP, JavaScript a MySQL. cze
dc.format 63 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject datové sítě SAN cze
dc.subject Switched Fabric cze
dc.subject webová aplikace cze
dc.subject Storage Area Network eng
dc.subject Switched Fabric eng
dc.subject web application eng
dc.title Vývoj aplikace pro dokumentaci sítě SAN cze
dc.title.alternative Application development for the Storage Area Network documentation eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hub, Miloslav
dc.date.accepted 2020-01-16
dc.description.abstract-translated This paper approaches the issue of dedicated data network SAN (Storage Area Network) based on Fiber Channel technology and deals with the development of a web application for Switched Fabric network documentation. The application is designed to provide clear configuration information documented by SAN. Development of the application is realized by creating a number of prototypes. Introductory prototypes are created for specific environments, others for general use for Switched Fabric network. PHP, JavaScript and MySQL technologies are used for application development. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Student představil práci na téma Vývoj aplikace pro dokumentaci sítě SAN. Během obhajoby se student zaměřil na objasnění charakteristik konfigurací tohoto typu sítě, návrhu a vytvoření aplikace pro potřeby správce sítě SAN a využití nástroje datového modelování a nástroje pro vývoj webových aplikací. Cílem práce byl vývoj webové aplikace pro dokumentaci sítě SAN v topologii Switched Fabric. Během obhajoby odpověděl na otázky vedoucího a oponenta diplomové práce: Student při návrhu a implementaci webové aplikace vystupoval v několika rolích - role poskytovatele požadavků, role IT specialisty, role uživatele aplikace jako správce sítě. Charakterizujte, jaké jsou přínosy aplikace pro správce sítě, tzn., k čemu konkrétně aplikace pomáhá? Jakou konkrétní metodiku návrhu a tvorby softwaru jste ve své práci zvolil? Jakým způsobem byly v prvních fázích návrhu softwaru získávány požadavky potencionálních koncových uživatelů a z jakého důvodu došlo při tvorbě druhého prototypu ke změnám těchto požadavků? Jakým způsobem jsou uchovávána historická data dokumentace SAN? Následně proběhla rozprava k diplomové práci, při které student odpovídal na následující otázky: Jaká je finanční náročnost řešení. K čemu bude aplikace sloužit v praxi. cze
dc.identifier.stag 36396
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account