ŘÍZENÍ HYDRAULICKO-PNEUMATICKÉ SOUSTAVY POMOCÍ PLC SIEMENS SIMATIC

Show simple item record

dc.contributor.advisor Doležel, Petr
dc.contributor.author Hudský, Jan
dc.date.accessioned 2020-02-05T09:32:13Z
dc.date.available 2020-02-05T09:32:13Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2019-08-30
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74502
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dvou programů pro automatickou regulaci hydraulicko-pneumatické soustavy. V dané problematice byly objasněny pojmy jako modelování a identifikace, programovací jazyky pro PLC. V práci se nachází podrobný popis navržených programů za pomoci PID a dvoustavového regulátoru a vyhodnocení výsledků. cze
dc.format 58 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject PLC cze
dc.subject TIA portal cze
dc.subject PID cze
dc.subject PLC eng
dc.subject TIA portal eng
dc.subject PID eng
dc.title ŘÍZENÍ HYDRAULICKO-PNEUMATICKÉ SOUSTAVY POMOCÍ PLC SIEMENS SIMATIC cze
dc.title.alternative Control of hydraulic-pneumatic systém by Siemens SIMATIC PLC eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2020-01-14
dc.description.abstract-translated The main focus of this bachelor thesis is put on the proposal of two programs for automatic control of hydraulic-pneumatic system. Terms such as modelling and identification, and programming languages for PLC have been explained in the area of focus. In the thesis, there is also a detailed description of proposed program with the help of PID an two-state controller, and evaluated results. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Cílem bakalářské práce bylo řízení hydraulicko-pneumatické soustavy pomocí PLC Siemens Simatic. Student navrhl a vytvořil dva algoritmy řízení pro hydraulicko-pneumatickou soustavu, konkrétně vytvořil řídicí program do PLC a regulaci zprovoznil. Přínos práce by zvýšila komplexnější analýza dynamických vlastností řízené soustavy, nastavení parametrů PID regulátoru i jinou metodu, než jen auto-tuningem a vyhodnocení kvality regulace pomocí standardních kritérií. Cíle bakalářské práce byly splněny. Na základě výsledků kontroly podobností práce na IS Stag byla nejvyšší míra nalezené podobnosti menší než pět procent. Na základě těchto výsledků je práce považována za původní. cze
dc.identifier.stag 37317
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account