Laboratorní diagnostika porfyrií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Martásek, Pavel
dc.contributor.author Špácová, Klára
dc.date.accessioned 2019-09-25T05:21:19Z
dc.date.available 2019-09-25T05:21:19Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-07-04
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74153
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá laboratorní diagnostikou porfyrií. Porfyrie jsou způsobeny poruchou biosyntetické dráhy hemu. V první části bakalářské práce jsou popsány jednotlivé typy porfyrií a jejich projevy. Druhá část práce je zaměřena na laboratorní diagnostiku. V závěru je popsána molekulárně-genetická metoda pro diagnostiku porfyrií. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject porfyrie cze
dc.subject laboratorní diagnostika cze
dc.subject porphyria eng
dc.subject laboratory diagnostics eng
dc.title Laboratorní diagnostika porfyrií cze
dc.title.alternative Laboratory Diagnostics Of Porphyria eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-08-22
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with laboratory diagnostics of porphyria. The porphyria are caused by a disorder of the heme biosynthetic pathway. In the firts part of the bachelor thesis individual types of the porphyria and their manifestations are described. The second part is focused on laboratory diagnostics. In conclusion molecular-genetic method for porfyria diagnostics is described. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D39899
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 37491
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account