Edukace žen o laboratorním novorozeneckém screeningu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Welge, Eva
dc.contributor.author Urbanová, Eliška
dc.date.accessioned 2019-08-15T18:59:45Z
dc.date.available 2019-08-15T18:59:45Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73871
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je edukace žen o laboratorním novorozeneckém screeningu. První, teoretická část, vysvětluje podstatu novorozeneckého laboratorního screeningu, následuje popis metabolických poruch a endokrinních onemocnění, na něž se laboratorní novorozenecký screening zaměřuje, dále pak metody, kterými se provádí. Hlavním cílem druhé, výzkumné části, je vytvořit informační a edukační materiály o novorozeneckém laboratorním screeningu na základě zjištění znalostí žen o laboratorním screeningu. Nedílnou součástí je dotazníkové šetření, zaměřené na ženy po porodu a dětské sestry/porodní asistentky. cze
dc.format 74 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject edukační a informační materiály cze
dc.subject endokrinní a metabolické poruchy cze
dc.subject novorozenec cze
dc.subject screening cze
dc.subject educational materials eng
dc.subject endocrine and metabolic diseases eng
dc.subject newborn eng
dc.subject screening eng
dc.title Edukace žen o laboratorním novorozeneckém screeningu cze
dc.title.alternative Education of women on laboratory newborn screening eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Dušková, Sabina
dc.date.accepted 2019-06-18
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis was education of women on laboratory newborn screening. Theoretical part explains the nature of neonatal laboratory screening. Furthermore, newborn metabolic disorders and endocrine disorders that are screened in laboratory settings are described as well as methods that are used. In the research, part the main objective was to create information and educational materials on newborn laboratory screening. The questionnaire survey was focused on women after childbirth and nursery nurses. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D39352
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Setkala jste se během své praxe s tím, že by některá z matek odmítla provedení novorozeneckého laboratorního screeningu? 2. Byly Vámi vytvořené edukační materiály vyzkoušené v praxi? Pokud ano, jaká byla odezva? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 37746
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account