Aplikace biologické léčby a její dopad na běžný život pacienta s Crohnovou chorobou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ochtinská, Hana
dc.contributor.author Pavlištová, Marcela
dc.date.accessioned 2019-08-15T18:59:11Z
dc.date.available 2019-08-15T18:59:11Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73854
dc.description.abstract Bakalářská práce je napsána na téma "Aplikace biologické léčby a její dopad na běžný život pacienta s Crohnovou chorobou". Práce je rozdělena na teoretickou a průzkumnou část. Teoretická část je zaměřena na popis Crohnovy nemoci a biologickou léčbu, zejména na indikace, kontraindikace a užití biologické léčby. V závěru teoretické části práce jsou uvedeny potřeby člověka v ošetřovatelské péči. Průzkumná část je založena na kvalitativním průzkumu, který je zpracován pomocí polostrukturovaných rozhovorů s pacienty s Crohnovou nemocí léčeny za pomoci biologické léčby. cze
dc.format 63 s. (94 946 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject biologická léčba cze
dc.subject biologické centrum cze
dc.subject Crohnova choroba cze
dc.subject dopad cze
dc.subject pacient cze
dc.subject biological therapy eng
dc.subject biological center eng
dc.subject Crohn's disease eng
dc.subject repercussion eng
dc.subject patient eng
dc.title Aplikace biologické léčby a její dopad na běžný život pacienta s Crohnovou chorobou cze
dc.title.alternative Application of biological treatment and its repercussion on the life of a patient with Crohn's disease eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Marková, Iva
dc.date.accepted 2019-06-20
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with " the application of biological treatment and its repercussion on the life of a patient with Crohn's disease ". This work is divided into two main parts - the theoretical segment and the section of research. The theoretical part focuses on the description of Crohn's disease and biological treatment, especially on indication, contraindication and use of biological treatment. The section of research is based on a qualitative research, that is drawn up by semi-structured interviews with patients who are under the treatment of Crohn´s disease, treated with biological treatment. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D39446
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: A Hodnocení oponenta: A Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak sama hodnotíte náročnost šetření a prezentaci dat získaných rozhovory? 2. Budete se dále zabývat tímto tématem ? péčí o pacienty s Crohnovou chorobou? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 38359
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account