Interakce učitel - žák ve výuce (se zaměřením na analýzu komunikace žák - žáci v anglickém jazyce)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holubář, Zdeněk
dc.contributor.author Petrová, Lucie
dc.date.accessioned 2019-07-15T10:11:20Z
dc.date.available 2019-07-15T10:11:20Z
dc.date.issued 1996
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73806
dc.description.abstract Schopnost a dovednost ústního projevu, vzájemného dorozumívání a navození komunikace v interakci učitel-žák (ostatní varianty) při cizojazyčných hodinách patří k velmi diskutovaným otázkám a řešením jejich problematiky se nyní zabývá řada studií. Proto bych se Vás ráda prostřednictvím mé diplomové práce pokusila informovat o důležitosti a nezbytnosti všestranně rozvinuté osobnosti, konkrétně osobnosti učitele a žáka ve výchovném a vzdělávacím prostředí. Tuto problematiku jsem však rozvedla a zabývala se pojmem komunikace obohaceným o některé pedagogické situace se zaměřením na pedagogickou interakci a komunikaci ve vyučovacím procesu. Abych se přesvědčila o úrovni ovládání anglického jazyka u některých žáků v šesté a sedmé třídě, o jejich ústních projevech na dané téma za použití elementární metody mikrovyučování a o jejich schopnosti navodit komunikaci bez zásahu učitele, provedla jsem dva rozdílné pokusy během pedagogické praxe i mimo ni za použití magnetofonového přístroje. Celý výzkum jsem se pro přehlednost a rychlou orientaci pokusila vyjádřit v jednotlivých tabulkách a na jejich základě ukázat, že dovednost správně komunikovat v cizím jazyce je pro většinu žáků značně obtížná. cze
dc.format 44 s.
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject učitel cze
dc.subject žáci cze
dc.subject komunikace cze
dc.subject angličtina cze
dc.subject vyučovací proces cze
dc.subject výuka angličtiny cze
dc.title Interakce učitel - žák ve výuce (se zaměřením na analýzu komunikace žák - žáci v anglickém jazyce) cze
dc.type diplomová práce cze
dc.description.department Fakulta humanitních studií cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta humanitních studií cze
dc.identifier.signature D39532


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account