Menschlicher faktor und sein einfluss auf die qualität

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čapek, Jan
dc.contributor.author Zambová, Lucie
dc.date.accessioned 2019-07-09T12:19:41Z
dc.date.available 2019-07-09T12:19:41Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73805
dc.description.abstract Die Arbeit befasst sich mit dem menschlichen Faktor, der das Geschehen in Produktion-sunternehmen beinflusst. Untersuchungsgegenstand ist Bedeutung dieses Faktors und die Art und Weiße wie die menschlichen Ressourcen gemeinsam mit dem Kunden die Vorgänge innerhalb der Organisation ändern. Der menschliche Faktor wird auch im Kontext mit der Qualitätssicherung dargestellt. de
dc.format 46 s.
dc.language.iso de
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject human ressourcen de
dc.subject kunde de
dc.subject qualität de
dc.subject total quality management de
dc.subject lidské zdroje cze
dc.subject zákazník cze
dc.subject kvalita cze
dc.subject total quality management cze
dc.subject human resources eng
dc.subject customer eng
dc.subject quality eng
dc.subject total quality management eng
dc.title Menschlicher faktor und sein einfluss auf die qualität de
dc.title.alternative Lidský faktor a jeho vliv na kvalitu v podniku cze
dc.title.alternative Human Factor and Its Influence on the Quality in a Company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Baumann, Winfried
dc.description.abstract-translated Práce se zabývá lidským faktorem, jež ovlivňuje dění v rámci výrobního podniku. Předmětem zkoumání je význam tohoto činitele a způsob jakým lidské zdroje společně se zákazníkem mění pochody uvnitř organizace. Lidský faktor je představen také v kontextu se zajišťováním kvality. cze
dc.description.abstract-translated The work deals with human factor that influences the events in a manufacturing plant. The research is concentrated on the significance of this factor and the way how human resources together with the customer change the processes inside an organisation. The human factor is presented together with the quality ensurance. en
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Německý jazyk pro hospodářskou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D39531
dc.thesis.degree-program Filologie cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account