Etnografie lesních mateřských školek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Boukal, Tomáš
dc.contributor.author Vrublová, Vendula
dc.date.accessioned 2019-06-18T10:44:05Z
dc.date.available 2019-06-18T10:44:05Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-03-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73763
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na otázku etnografie lesních mateřských školek. Stručně se zabývá metodologií sociálních výzkumů. Zabývá se také tématem výchovy v přírodě a lesní pedagogiky. Následuje část zabývající se definicí a legislativním rámcem lesních mateřských školek v České republice. V poslední části je shrnut průběh výzkumu v několika lesních mateřských školkách a jeho vyhodnocení. cze
dc.format 52 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject lesní mateřské školky cze
dc.subject lesní kluby cze
dc.subject Česká republika cze
dc.subject výchova v přírodě cze
dc.subject forest kindergardens eng
dc.subject forest clubs eng
dc.subject Czech republic eng
dc.subject education in nature eng
dc.title Etnografie lesních mateřských školek cze
dc.title.alternative Ethnography of forest kindergarden eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Retka, Tomáš
dc.date.accepted 2019-05-27
dc.description.abstract-translated The main focus of this thesis is the question of forest kindergarden ethnography. It concisely deals with methodology of social research. Also, my thesis includes the topic of education in nature and pedagogy. It's followed by a section which deals with definition and legal framework of forest kindergardens in Czech republic. In the last section, there is summarized process of research in several forest kindergardens and its evaluation. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D39200
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Studentka představila svou bakalářskou práci. Byly přečteny posudky vedoucího a oponenta práce. Studentka odpověděla na otázky členů komise. cze
dc.identifier.stag 36972
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account