Změna v přístupu k řízení dopravní společnosti s využitím telematického systému

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kleprlík, Jaroslav
dc.contributor.author Hlásek, Ondřej
dc.date.accessioned 2019-06-18T10:43:36Z
dc.date.available 2019-06-18T10:43:36Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73751
dc.description.abstract Práce analyzuje systém přepravy dřevní hmoty a sypkých materiálů ve společnosti Corrida Universe s.r.o. Na základě závěrů z analýzy byl navržen nový model systému přepravy využívající moderní telematický a informační systém RMC. V novém modelu je kladen důraz na vysokou efektivitu procesů, rozvoj společnosti a spokojenost jak zaměstnanců, tak zákazníků. cze
dc.format 136 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject přeprava dřeva cze
dc.subject silniční nákladní doprava cze
dc.subject systém dopravy cze
dc.subject technologický proces cze
dc.subject telematický systém cze
dc.subject vzdělávání řidičů cze
dc.subject timber transport eng
dc.subject road haulage eng
dc.subject transport system eng
dc.subject technological process eng
dc.subject telematics system eng
dc.subject driver education eng
dc.title Změna v přístupu k řízení dopravní společnosti s využitím telematického systému cze
dc.title.alternative Change attitude to the management of the transport company with the help of the telematics system eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Pavlů, Jindřich
dc.date.accepted 2019-06-10
dc.description.abstract-translated The thesis analyzes transport system of timber and bulk materials in company Corrida Universe s.r.o. Based on the conclusions of the analysis was designed a new model of the transport system using the modern telematics and information system RMC. The new model emphasizes high efficiency of processes, company development and satisfaction of both employees and customers. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D39580
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student úspěšně obhájil diplomovou práci a zodpověděl všechny otázky kladené státní zkušební komisí. cze
dc.identifier.stag 38276
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account