Funkční propojení systému ATO over ETCS s funkcí automatického stavění vlakových cest

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matuška, Jaroslav
dc.contributor.author Froněk, Jan
dc.date.accessioned 2019-06-18T10:43:36Z
dc.date.available 2019-06-18T10:43:36Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad). Práce bude přístupná od 10.6.2022. cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73750
dc.description.abstract Tato diplomová práce pojednává o propojení systému ATO over ETCS s funkcí Automatického stavění vlakových cest (ASVC). Po analýze jednotlivých systémů a funkce ASVC je zpracován návrh funkčního propojení, jednotlivých prvků, vazeb a cílového chování. Následně je uvedeno zhodnocení přínosů navrženého propojení se zaměřením na časovou úsporu jízdy vlaku a dopad na propustnost traťových oddílů. cze
dc.format 67 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná od 10.6.2022. cze
dc.subject automatizace cze
dc.subject systém cze
dc.subject vlak cze
dc.subject automation eng
dc.subject system eng
dc.subject train eng
dc.title Funkční propojení systému ATO over ETCS s funkcí automatického stavění vlakových cest cze
dc.title.alternative Functional interconnection of the system ATO over ETCS with the function of automatic train paths construction eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Polach, Vlastimil
dc.date.accepted 2019-06-10
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the interconnection of the ATO over ETCS system with the function of automatic train paths construction. After the analysis of individual systems and of the ASVC function, a proposal of functional interconnection, individual elements, links and target behaviour is elaborated. Subsequently, an evaluation of the benefits of the proposed link with a focus on time travel savings and the impact on the troughput capacity of track sections are presented. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D39514
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student úspěšně obhájil diplomovou práci a odpověď na otázky státní zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 38275
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account