Knihovna funkcí pro práci s neuronovou sítí pomocí PLC Siemens Simatic

Show simple item record

dc.contributor.advisor Doležel, Petr
dc.contributor.author Langer, Petr
dc.date.accessioned 2019-06-18T10:42:28Z
dc.date.available 2019-06-18T10:42:28Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-16
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73715
dc.description.abstract Práce se zabývá vytvořením funkcí, pomocí kterých je možné převést umělé neuronové sítě vytvořené v Neural Network Toolboxu prostředí MATLAB do vývojového prostředí pro programování PLC řady Siemens Simatic TIA Portal. Jako ukázka funkčnosti řešení je použita takto převedená umělá neuronová síť v řídicím programu PLC pro regulaci reálné soustavy. cze
dc.format 60 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject neuronová síť cze
dc.subject MATLAB cze
dc.subject PLC cze
dc.subject Siemens Simatic cze
dc.subject neural network eng
dc.subject MATLAB eng
dc.subject PLC eng
dc.subject Siemens Simatic eng
dc.title Knihovna funkcí pro práci s neuronovou sítí pomocí PLC Siemens Simatic cze
dc.title.alternative Neural Network Functions Library for Siemens Simatic PLC eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Štursa, Dominik
dc.date.accepted 2019-06-10
dc.description.abstract-translated The work deals with the creation of functions, which allow to convert artificial neural networks created in Neural Network Toolbox of MATLAB into the integrated development environment of Siemens Simatic TIA Portal. As demonstartion of funcionality of these functions is a converted network used in program of PLC for control of real system. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D39795
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Cílem diplomové práce byl návrh a tvorba množiny funkcí pro možnou aplikaci v PLC Siemens Simatic pro možnost využití neuronových sítí vytvořených v Neural Network Toolboxu prostředí Matlab. Předložená práce splňuje zadání a poskytuje řešení daného problému v nadstandardním kvalitě. Autor práce nejen že navrhl a implementoval robustní nástroj, otestoval jej a vyhodnotil kvalitu z hlediska výpočetní náročnosti, ale také vypracoval přehlednou dokumentaci pro použití nástroje. Všechny body zadání byly splněny a práce splňuje požadavky kladené na tento typ závěrečných prací. Na základě výsledků kontroly podobnosti práce na IS Stag byla nejvyšší míra nalezené podobnosti v textu menší než pě procent. Automaticky generované soubory mají přirozeně nalezenou shodu vyšší. Práci vedoucí práce považuje za původní. cze
dc.identifier.stag 37017
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account