Abúzus nikotinu v těhotenství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Faltová, Barbora
dc.contributor.author Havlová, Alena
dc.date.accessioned 2019-06-18T08:44:19Z
dc.date.available 2019-06-18T08:44:19Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73414
dc.description.abstract Téma bakalářské práce je "Abúzus nikotinu v těhotenství". Práce se skládá ze dvou částí, a to z části teoretické a z části průzkumné. Teoretická část obsahuje obecné informace o těhotenství a charakterizuje jednotlivé trimestry. Dále pak definuje závislost a její znaky. Zaměřuje se na ženy, které mají zkušenost s kouřením. Popisuje možnosti odvykání kouření v době těhotenství. Věnuje se také charakteristice pasivního kouření. V této části je též popsáno, jak jsou ženy informovány o rizicích kouření a jeho vlivu na plod v období těhotenství. Průzkumná část bakalářské práce se zabývá vyhodnocením zpracovaných dat získaných pomocí průzkumu. Cílem průzkumné části je zjistit informovanost těhotných žen o vlivu kouření na vývoj jejich plodu v době těhotenství. V této části jsou prezentovány výsledky průzkumného šetření. Průzkum byl orientován pouze na ženy, které mají zkušenost s kouřením. cze
dc.format 59 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject těhotenství cze
dc.subject abúzus cze
dc.subject nikotin cze
dc.subject plod cze
dc.subject odvykání cze
dc.subject pregnancy eng
dc.subject abuse eng
dc.subject nicotine eng
dc.subject fetus eng
dc.subject cessation eng
dc.title Abúzus nikotinu v těhotenství cze
dc.title.alternative Nicotine abuse during pregnancy eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Růžičková, Petra
dc.date.accepted 2019-06-17
dc.description.abstract-translated The topic of thebachelor thesis is "Nicotine abuse in pregnancy". The thesis consists of two parts, the theoretical part and the practical part. Thetheoretical part contains general information on pregnancy and characterizes each quarter. It then defines dependence and its features. It focuses on women who have experience with smoking and about how to quit smoking during pregnancy. In this section I also deal with the characteristics of passive smoking. In this section I also findout how women are informed about the risks of smoking during pregnancy and its effects on the fetus. The practical part of the bachelor thesis deals with the processing of data obtained through research. The aim of the research is to get pregnant women aware of the influence of smoking on the development of their fetus during pregnancy. In the practical part, questionnaire survey is interpreted. The survey was focused only on women who have experience with smoking. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D39455
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: B Hodnocení oponenta: D Doplňující otázky k obhajobě: 1. V diskuzi (u průzkumné otázky č. 3) zmiňujete účinnost metod odvykání kouření, kterou v dotazníku řeší otázka č.16 a 17. Ty jsou graficky znázorněny v prezentaci výsledků grafem 12 a tabulkou na s. 46, tyto výsledky se neshodují s čísly, které uvádíte v diskuzi. Můžete objasnit tyto výsledky? 2. Uvádíte, že jedna klientka využila alternativní terapi při odvykání kouření, o jakou se jednalo? Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá. cze
dc.identifier.stag 38387
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account