Zacházení s kontrastními látkami v radiodiagnostice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pleskot, Ondřej
dc.contributor.author Kafková, Monika
dc.date.accessioned 2019-06-18T08:43:56Z
dc.date.available 2019-06-18T08:43:56Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73390
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá zacházením s kontrastními látkami z pohledu radiologického asistenta. Je složena ze dvou větších částí, teoretické a praktické části. Teoretická část poskytuje informace o historii, dělení, způsobech podávání či skladování kontrastních látek. Součástí teoretické části práce je také popis zástupců kontrastních látek z hodnocených radiologických pracovišť. V teoretické části jsou stručně popsány možné nežádoucí účinky, které mohou nastat po podání kontrastních látek. V praktické části bylo provedeno šetření zaměřené na dodržování předpisů týkající se skladování, podávání či likvidace odpadů od kontrastních látek na jednotlivých radiologických pracovištích. Výstupem této práce je přehled informací o kontrastních látkách v podobě kontrolního listu. Praktická část práce je zpracována na základě informací a pokladů od radiologických asistentů daného radiologického pracoviště. cze
dc.format 90 s. (131 770 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject acetrizoová kyselina cze
dc.subject jod cze
dc.subject kontrastní látka cze
dc.subject nežádoucí účinky cze
dc.subject podávání kontrastních látek cze
dc.subject požadavky na kontrastní látky cze
dc.subject síran barnatý cze
dc.subject skladování kontrastních látek cze
dc.subject acetrizoon acid eng
dc.subject iodine eng
dc.subject radio contrast agent eng
dc.subject side effects eng
dc.subject administration of contrast media eng
dc.subject demands on radio contrast agent eng
dc.subject barium sulphate eng
dc.subject storage radio contrast agent eng
dc.title Zacházení s kontrastními látkami v radiodiagnostice cze
dc.title.alternative Handling with the contrast agents in radio diagnostics eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Fusek, Josef
dc.date.accepted 2019-06-10
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on handling with contrast agents from a radiological assistant perspective. It consists of two major parts, i.e. the theoretical and practical part. The theoretical part provides some information about history, division, methods of administration or storage of contrast media. Another subsection of theoretical part is description of contrast agents used on chosen radiology departments. I also briefly mentioned possible side effects that may occur after administration of the contrast agent. In the practical part was performed investigation focus on the following of regulations related to storage, administration of contrast agents or disposal of cover from contrast agents on each of the radiology departments. The main outcome of this bachelor thesis is overview of information about contrast agents in form of the control checklist. The Practical part is elaborated based on information and documents obtained from radiology assistants given radiological workplace. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Radiologický asistent cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D39481
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: A Hodnocení oponenta: A Doplňující otázky k obhajobě: 1. Je předepsáno mít na radiodiagnostickém pracovišti vybrané léčivé prostředky k aplikaci v případě vzniku alergické reakce u vyšetřovaného pacienta? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. 2. V USA povoluje a kontroluje používání léčivých prostředku FDA. Naše národní autorita je SÚKL. Je obdobná agentura také pro Evropu? cze
dc.identifier.stag 38052
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account