Kvalita a bezpečí při zacházení s léčivými přípravky v rámci perioperační péče

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hlaváčková, Eva
dc.contributor.author Polívková, Jitka
dc.date.accessioned 2019-06-18T07:07:35Z
dc.date.available 2019-06-18T07:07:35Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-05-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73099
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje kvalitě a bezpečí při zacházení s léčivými přípravky v rámci perioperační péče. Oblasti, které se týkají kvality a bezpečí zdravotnických služeb, rizik ve zdravotnických zařízeních a zacházení s léčivými přípravky, jsou obsaženy v teoretické části. Výzkumná část diplomové práce je složena z analýzy vnitřních předpisů nemocnice a kvalitativního šetření formou rozhovorů, při kterém byly zjišťovány zkušenosti porodních asistentek a všeobecných sester při zacházení s léčivými přípravky. cze
dc.format 73 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject kvalita a bezpečí cze
dc.subject perioperační péče cze
dc.subject medikační pochybení cze
dc.subject léčivé přípravky cze
dc.subject quality and safety eng
dc.subject perioperative care eng
dc.subject medication malpractice eng
dc.subject medicinal products eng
dc.title Kvalita a bezpečí při zacházení s léčivými přípravky v rámci perioperační péče cze
dc.title.alternative Quality and Safety in the Medicinal Products Treatment within Perioperative Care eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Taliánová, Magda
dc.date.accepted 2019-06-10
dc.description.abstract-translated My diploma thesis deals with quality and safety in the treatment of medicaments in terms of perioperative care. The sections related to the quality and safety of health services, risks in healthcare facilities and treatment of medicaments are included in the theoretical part. The research part of the thesis consists of an analysis of hospital internal rules and a qualitative survey in the form of interviews where experience of midwives and nurses in the treatment of medicaments has been examined. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Perioperační péče v gynekologii a porodnictví cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D39395
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: velmi dobře minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Mohla byste mi vysvětlit, jaký byl metodologický postup u té analýzy směrnic a o jaký typ rozhovoru se jednalo, např. kolik tam bylo otázek, jak dlouho ty rozhovory trvaly popřípadě ukázka nějaké otázky. 2. V závěru uvádíte, že se respondentky snaží dodržovat správné postupy při manipulaci s léčivy, přesto vznikají situace, při kterých postup nedodrží? Mohla byste zmínit, které situace to například byly? 3. Proč jste si k průzkumu nevybrala zdravotnické zařízení, kdy byste měla zastoupenou i tu intraoperační fázi, tak jak o tom píšete ve vymezení perioperační péče? Obhajoba diplomové práce s prezentací velmi dobrá minus. cze
dc.identifier.stag 35472
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account