Tak chci, tak přikazuji. Kant a Nietzsche v dialogu

Show simple item record

dc.contributor.author Sikora, Ondřej cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T08:38:46Z
dc.date.available 2019-05-22T08:38:46Z
dc.date.issued 2018 cze
dc.identifier.issn 0862-6901 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72796
dc.description.abstract Zkoumání možností dialogu mezi filosofií Kanta a Nietzscheho je založeno na pojmu autonomie. Oba autoři jsou představeni jako radikální a konsistentní myslitelé autonomie. Studie zkoumá způsob, jakým oba vykračují z osamoceností vlastního "já chci". Pro oba myslitele platí, že autonomii nelze ztotožňovat s osamocenou suverénní subjektivitou, naopak, její náležité vypracování vede oba myslitele k bytostnému významu vztahu ke druhému. cze
dc.format p. 105-126 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Reflexe : filosofický časopis, volume 54, issue: červenec 2018 cze
dc.rights open access cze
dc.subject Kant cze
dc.subject Nietzsche cze
dc.subject dialog cze
dc.subject autonomie cze
dc.subject vůle cze
dc.subject Kant eng
dc.subject Nietzsche eng
dc.subject dialogue eng
dc.subject autonomy eng
dc.subject will eng
dc.title Tak chci, tak přikazuji. Kant a Nietzsche v dialogu cze
dc.title.alternative Sic volo, sic iubeo. Kant and Nietzsche in Dialogue. eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated The investigation of the possibility of a dialogue between the philosophy of Kant and Nietzsche is based on the concept of autonomy. Both authors are presented as radical and consistent thinkers of autonomy. The study follows the way they step out of the isolation of the own “I will”. For both thinkers, autonomy cannot be seen as an arrogant self-realization of lonely subjectivity, on the contrary, its appropriate treatment leads both to the substantial meaning of the relationship to the other. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published cze
dc.identifier.doi 10.14712/25337637.2018.19 cze
dc.relation.publisherversion http://doi.org.10.14712/25337637.2018.19 cze
dc.project.ID SGS_2018_026/Vědecké a organizační činnosti oboru filosofie cze
dc.identifier.scopus 999
dc.identifier.obd 39882220 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account