Endogeneity of money: The case of the Сzech Republic

Show simple item record

dc.contributor.author Černohorská, Liběna cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T08:33:29Z
dc.date.available 2019-05-22T08:33:29Z
dc.date.issued 2018 eng
dc.identifier.issn 2071-8330 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72751
dc.description.abstract The goal of this paper is to specify the trends of money supply in the Czech Republic. This will allow us evaluate the current approach taken by the Czech National Bank in its monetary policy. To determine money’s endogeneity, we have analyzed time series for the M3 monetary aggregate, the monetary base, GDP, and loans. As part of the analysis, we have worked with quarterly data from the 1st quarter of 1996 to the 2nd quarter of 2017. We determined the optimal lag time for the time series using the Hannan-Quinn information criterion. Next, we have analyzed the stationarity of the time series using the Dickey-Fuller test. We have further tested the stationary time series with the Engle-Granger test. Testing long-term relationships using the Engle-Granger cointegration test between the money supply (expressed by the M3 monetary aggregate) and both GDP and loans, and then between the money base and loans did not confirm long-term relationships between the values examined. Therefore, we can consider the money supply in the Czech Republic to be endogenous. Two-way causal relationships between M3 and both GDP and loans as well as between the monetary base and loans was confirmed using the results of Granger causality testing as a basis. eng
dc.format p. 155-168 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof Journal of International Studies, volume 11, issue: 4 eng
dc.rights open access eng
dc.subject Czech Republic eng
dc.subject endogeneity of money eng
dc.subject GDP eng
dc.subject Granger causality test eng
dc.subject M3 eng
dc.subject money base eng
dc.subject Česká republika cze
dc.subject endogenita peněz cze
dc.subject HDP cze
dc.subject test Grangerovy kauzality cze
dc.subject M3 cze
dc.subject měnová báze cze
dc.title Endogeneity of money: The case of the Сzech Republic eng
dc.title.alternative Endogenita peněz v České republice cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Cílem příspěvku je určit povahu peněžní nabídky v České republice, která může být povahy endogenní či exogenní. Pro zjištění endogenity či exogenity peněz jsme analyzovali časové řady měnového agregátu M3, měnové báze, GDP a úvěrů. V rámci analýz jsme pracovali se čtvrtletními daty 1. čtvrtletí 1996 až 2. čtvrtletí 2017. Optimální délku zpoždění časových řad jsme určili pomocí Hannan-Quinn informačního kritéria. Následně jsme analyzovali stacionaritu časových řad s použitím Dickey - Fuller testu. Stacionární časové řady jsme dále testovali pomocí Engle - Grangerova testu. Testování dlouhodobých vztahů pomocí Engle – Grangerova kointegračního testu mezi peněžní nabídkou (vyjádřené měnovým agregátem M3) a GDP, resp. úvěry, a dále pak měnové báze a úvěrů, nepotvrdilo dlouhodobé vztahy mezi sledovanými veličinami. Proto můžeme považovat peněžní nabídku v České republice za endogenní. Na základě výsledků Grangerovy kauzality byly potvrzeny oboustranné kauzální vztahy mezi M3 a GDP, resp. úvěry a i mezi měnovou bází a úvěry. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng
dc.identifier.doi 10.14254/2071-8330.2018/11-4/11 eng
dc.relation.publisherversion https://www.jois.eu/files/11_654_Cernohorska,%20L..pdf eng
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85060059497
dc.identifier.obd 39881857 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account