Antimicrobial Activity of Polyhexamethylene Guanidine Derivatives Introduced into Polycaprolactone

Show simple item record

dc.contributor.author Brzezinska, Maria Swiontek cze
dc.contributor.author Walczak, Maciej cze
dc.contributor.author Jankiewicz, Urszula cze
dc.contributor.author Pejchalová, Marcela cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T08:19:42Z
dc.date.available 2019-05-22T08:19:42Z
dc.date.issued 2018 eng
dc.identifier.issn 1566-2543 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72635
dc.description.abstract The research was aimed at determining the abundance of biofilm formation by Escherichia coli and Staphylococcus aureus on the surface of polycaprolactone (PCL) with polyhexamethylene guanidine (PHMG) derivatives and effect of the derivatives on extracellular hydrolytic enzymes and intracellular dehydrogenases. Biofilm abundance was determined by spectrophotometry, using crystal violet staining. Hydrolytic enzymes after contact with the film were determined with the use of non-specific substrate-fluorscein diacetate. The effect of PHMG derivatives on dehydrogenases activity was assessed using the test, where triphenyltetrazolium chloride (TTC) is reduced to triphenylformazan (TF). The PCL containing PHMG granular polyethylene wax and salt of sulfanilic acid (0.6-1% wt.) strongest inhibited biofilm formation. PHMG derivatives introduced into PCL were found to slightly affect hydrolases activity in both E. coli and S. aureus at a concentration of 0.2 and 0.6%. It was also found that dehydrogenases activity was inhibited by PCL films containing PHMG derivatives. PCL containing 1% of PHMG sulfanilate strongest inhibited hydrolases activity, whereas PCL modified with 1% of PHMG granular polyethylene wax showed the highest inhibitory effect on the activity of both enzymes. W-PCL and A-PCL composites (at concentration of 0.6%) have optimal combination of antibiofilm activity and biodegradability. eng
dc.format p. 589-595 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Springer eng
dc.relation.ispartof Journal of Polymers and the Environment, volume 26, issue: 2 eng
dc.rights open access eng
dc.subject Polycaprolactone eng
dc.subject PHMG derivatives eng
dc.subject Hydrolases eng
dc.subject Dehydrogenases eng
dc.subject Polykaprolaktony cze
dc.subject hydrolázová aktivita cze
dc.subject dehydrogenázová aktivita cze
dc.title Antimicrobial Activity of Polyhexamethylene Guanidine Derivatives Introduced into Polycaprolactone eng
dc.title.alternative Antimikrobiální účinnost derivátů polyhexamethylenguanidinu inkorporovaných do polykaprolaktonu cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Výzkum byl zaměřen na určení míry tvorby biofilmu Escherichia coli a Staphylococcus aureus na povrchu polykaprolaktonu (PCL) s deriváty polyhexamethylenguanidinu (PHMG) a účinku derivátů na extracelulární hydrolytické enzymy a intracelulární dehydrogenázy. Množství biofilmu bylo stanoveno spektrofotometrií za použití barvení krystalovou violetí. Hydrolytické enzymy po kontaktu s filmem byly stanoveny s použitím nespecifického substrátu-fluorscein-diacetátu. Účinek derivátů PHMG na dehydrogenázovou aktivitu byl stanoven za použití testu, při kterém byl trifenyltetrazoliumchlorid (TTC) redulovám na trifenylformazan (TF). PCL obsahující granulovaný polyethylenový vosk PHMG a sůl kyseliny sulfanilové (0,6 až 1% hmotnostní) silně inhibují tvorbu biofilmu. Bylo zjištěno, že deriváty PHMG zavedené do PCL mírně ovlivňují aktivitu hydroláz v E. coli a S. aureus v koncentraci 0,2 a 0,6%. Bylo také zjištěno, že dehydrogenázová aktivita byla inhibována PCL filmy obsahujícími deriváty PHMG. PCL obsahující 1% PHMG sulfanilátu nejsilněji inhibují hydrolázovou aktivitu, zatímco PCL modifikovaný 1% granulovaného polyethylenového vosku PHMG vykazuje nejvyšší inhibiční účinek na aktivitu obou enzymů. Kompozity W-PCL a A-PCL (při koncentraci 0,6%) mají optimální kombinaci antibiofilmové aktivity a biologické rozložitelnosti. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng
dc.identifier.doi 10.1007/s10924-017-0974-9 eng
dc.identifier.wos 000425964600016 eng
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85014056015
dc.identifier.obd 39881223 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account