Izotachoforetické stanovení theaninu

Show simple item record

dc.contributor.author Bartoš, Martin cze
dc.contributor.author Kulhánek, Jaromír cze
dc.contributor.author Kovářová, Michaela cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T08:00:29Z
dc.date.available 2019-05-22T08:00:29Z
dc.date.issued 2018 cze
dc.identifier.isbn 978-80-905221-6-9 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72465
dc.description.abstract V tomto článku je theanin stanovován v potravinových doplňcích a sypaných čajích kapilární izotachoforézou. Nejprve je theanin konvertován na aniont reakcí s kyselinou dusitou. Poté je vzniklý aniont izotachoforeticky stanoven. Optimální podmínky pro konverzi theninu jsou: roztok 0,1 mol/l dusitanu sodného a 0,1 mol/l kyseliny octové zahřívaný ve vroucí vodní lázni. Izotachoforetický elektrolytový systém obsahoval 0,01 mol/l HCl + 0,02 mol/l β-alaninu + 0,05% hydroxyethylcelulózy (pH 3,6) jako vedoucí elektrolyt a 0,01 mol/l octan sodný jako koncový elektrolyt. Kalibrační/detekční charakteristiky jsou následující: linearita v koncentračním rozmezí 15-1000 mg/l theaninu, limit detekce ca. 5 mg/l, limit kvantifikace cca. 15 mg/l theaninu. cze
dc.format p. 19-22 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher BEST Servis cze
dc.relation.ispartof XXXVIII. Moderní elektrochemické metody : sborník příspěvků cze
dc.rights open access cze
dc.subject kapilární izotachoforéza cze
dc.subject theanin cze
dc.subject čaj cze
dc.subject potravinové doplňky cze
dc.subject stanovení cze
dc.subject Capillary isotachophoresis eng
dc.subject Theanine eng
dc.subject Tea eng
dc.subject Food supplements eng
dc.subject Determination eng
dc.title Izotachoforetické stanovení theaninu cze
dc.title.alternative Isotachophoretic Determination of Theanine eng
dc.type ConferenceObject cze
dc.description.abstract-translated In this article, theanine is determined in food supplements and loose-leaf tea by capillary isotachophoresis. At first, theanine is converted to an anion by the reaction with nitrous acid. Then, formed anion is determined isotachophoretically. The optimal conditions for the conversion of theanine are a solution 0.1 mol/L sodium nitrite and 0.1 mol/L acetic acid heated in a boiling water bath. Isotachophoretic electrolyte system comprised 0.01 mol/L HCl + 0.02 mol/L β alanine + 0.05 % hydroxyethylcellulose (pH 3.6) as the leading electrolyte and 0.01 mol/L sodium acetate as the terminating electrolyte. The calibration/detection characteristics are as follows: linearity over the concentration range of 15-1000 mg/L theanine, limit of detection ca. 5 mg/L, limit of quantification of ca. 15 mg/L theanine. eng
dc.event XXXVIII. Moderní elektrochemické metody (21.05.2018 - 25.05.2018, Jetřichovice) cze
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.identifier.wos 000464596500003
dc.identifier.obd 39881415 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account