Rozsah přezkumu správních rozhodnutí Nejvyšším správním soudem v letech 1918 až 1938

Show simple item record

dc.contributor.author Janderová, Jana cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T07:48:47Z
dc.date.available 2019-05-22T07:48:47Z
dc.date.issued 2018 cze
dc.identifier.isbn 978-80-88266-26-6 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72367
dc.description.abstract Cílem příspěvku je analýza pravomocí Nejvyššího správního soudu v letech 1918 až 1938 včetně odchylek rozhodovací praxe od zákonné úpravy. Pozornost je věnována rovněž počtu vydaných rozhodnutí, efektivitě soudního řízení a důvodů, jež vedly k zahlcení soudu. Analyzována je rozhodovací praxe zachycená v Bohuslavově sbírce. Příspěvek zároveň obsahuje komparaci prvorepublikového správního soudnictví se soudobým správním soudnictvím. cze
dc.format p. 17-28 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Iuridicum Olomoucense, o.p.s. cze
dc.relation.ispartof „Osmičkové roky“ v historii československého a českého a slovenského správního práva a veřejné správy, jejich význam pro rozvoj, jakož i stávající podobu správního práva a jeho aplikaci v praxi cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Nejvyšší správní soud cze
dc.subject přezkum správních rozhodnutí cze
dc.subject správní soudnictví cze
dc.subject recepční norma cze
dc.subject volné uvážení cze
dc.subject výluky cze
dc.subject Supreme Administrative Court eng
dc.subject administrative decisions’ review eng
dc.subject administrative justice eng
dc.subject reception law eng
dc.subject administrative discretion eng
dc.subject exemptions eng
dc.title Rozsah přezkumu správních rozhodnutí Nejvyšším správním soudem v letech 1918 až 1938 cze
dc.title.alternative Scope of Administrative Decisions’ Review Carried out by the Supreme Administrative Court from 1918 until 1938 eng
dc.type ConferenceObject cze
dc.description.abstract-translated The aim of the contribution is to analyse the powers of the Supreme Administrative Court between 1918 and 1938, including the deviations of the decision-making practice from statutory laws. Attention is also paid to the number of delivered judgments, the effectiveness of court proceedings and the reasons which led to the overload of the court. The decision-making practice registered in Bohuslav’s collection is analysed. The paper also contains a comparison of the first republic administrative justice with the contemporary administrative judiciary. eng
dc.event Olomoucké právnické dny (24.05.2018 - 25.05.2018, Olomouc) cze
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.identifier.obd 39881956 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account