Vztah mezi rychlostí a intenzitou dopravního proudu na pozemních komunikacích v Pardubicích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bulíček, Josef
dc.contributor.author Šplíchal, Pavel
dc.date.accessioned 2019-02-11T13:27:24Z
dc.date.available 2019-02-11T13:27:24Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-01-18
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72156
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na časová zdržení při průjezdu vozidel jednotlivými úseky pozemních komunikací v závislosti na intenzitě dopravního proudu, resp. času průjezdu (rychlosti) na využití kapacity pozemní komunikace. Tento vztah je zkoumán v konkrétních podmínkách Pardubic. Je navržena metodika provádění průzkumů. Posouzena je možnost využití deterministické BPR funkce pro tento účel a na závěr jsou diskutovány výsledky. cze
dc.format 122 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject cestovní čas cze
dc.subject intenzita dopravního proudu cze
dc.subject pozemní komunikace cze
dc.subject rychlost cze
dc.subject zdržení cze
dc.subject travel time eng
dc.subject traffic flow intensity eng
dc.subject roads eng
dc.subject speed eng
dc.subject delay eng
dc.title Vztah mezi rychlostí a intenzitou dopravního proudu na pozemních komunikacích v Pardubicích cze
dc.title.alternative Relationship between the speed and intensity of traffic flow on roads in Pardubice eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Němečková, Jana
dc.date.accepted 2019-02-11
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is focused on the time delays during the passage of vehicles by individual sections of the roads depending on the intensity of the traffic flow, of the transit time (speed) to use the capacity of the road. This relationship is examined in the specific conditions of Pardubice. A survey methodology is proposed. The possibility of using a deterministic BPR function for this purpose is examined and results are discussed at the end. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D38966
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomová práce má velmi pěknou grafickou úpravu. Vzorce jsou s odkazy s legandami i s jednotkami. Práce byla zpracována pečlivě a student provedl a vyhodnotil rozsáhlý přepravní průzkum. Student měl připravenu pěknou prezentaci a dokázal přesvědčivě prezentovat svou diplomovou práci. Prokázal schopnost samostatné práce. Odpovědi na připomínky recenzenta měl velmi dobře připraveny. Na doplňkové otázky reagoval velmi pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděl. cze
dc.identifier.stag 37455
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account