Restaurování části nástěnných maleb na severní stěně lodi kostela sv. Víta v Zahrádce

Show simple item record

dc.contributor.author Renzová, Markéta
dc.date.accessioned 2019-01-28T08:46:23Z
dc.date.available 2019-01-28T08:46:23Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72014
dc.description.abstract Kostel sv. Víta byl součástí zaniklé obce Zahrádka u Ledče nad Sázavou. Z důvodu vybudování vodní nádrže Švihov došlo k vysídlení obyvatel Zahrádky, zatopení lokace, stržení objektů a k požadavku vyřazení kostela z památkové ochrany. O osudu kostela sv. Víta rozhodl restaurátorský průzkum provedený v letech 1975-1977, který pod omítkovým souvrstvím odhalil mimo jiné gotické malby. Tyto malby byly datovány v předchozí restaurátorské zprávě mezi léta 1320-1360. 1 Malířská výzdoba, které se restaurátorská dokumentace dále věnuje, pochází z 80. let 14. století. Jedná se o vyobrazení Sv. Markéty stojící na draku a výjev s klečící postavou oranta – zachycující pravděpodobně donátora. Západním směrem od zobrazení donátora se nachází větší fragment barokní výzdoby, který zobrazuje hlavu anděla. Tyto nástěnné malby byly tedy odkryty již v roce 1976 a pro jejich ochranu byly provedeny provizorní fixační tmely omítkových ker. Následkem vzlínající vlhkosti a stavu svodů dešťové vody docházelo zejména na severní stěně ke vzniku vlhkostních map a výraznému biologickému napadení gotických omítek. Havarijní stav svodů dešťové vody a defekt na stropě nad severní stěnou u vítězného oblouku zapříčinil další degradaci povrchů maleb. Kvůli záchraně kostela sv. Víta v Zahrádce vznikl spolek Přátelé Zahrádky, který podnítil diskuzi o restaurování těchto nástěnných maleb. V roce 2009 byl proveden restaurátorský průzkum a odběr několika vzorků z nástěnných maleb Fakultou restaurování UPa. Roku 2011 byl proveden doplňující průzkum malířské výzdoby presbytáře, 2 roku 2012 restaurátorský průzkum nástěnných maleb na východní stěně presbyteria. Následoval doplňující restaurátorský průzkum výmalby v presbytáři a restaurátorský průzkum výmalby a omítek v sakristii a v roce 2014 taktéž provedený Fakultou restaurování UPa. Samotné restaurování probíhalo v několika fázích od roku 2011 do roku 2016. cze
dc.format 139 s.
dc.language.iso cze
dc.subject kostel sv. Víta v Zahrádce cze
dc.subject restaurátorský průzkum cze
dc.subject restaurátorská dokumentace cze
dc.subject nástěnné malby cze
dc.subject restaurování cze
dc.subject středověké nástěnné malby cze
dc.subject kulturní památka cze
dc.subject gotické nástěnné malby cze
dc.subject orant cze
dc.subject sv. Markéta cze
dc.title Restaurování části nástěnných maleb na severní stěně lodi kostela sv. Víta v Zahrádce cze
dc.title.alternative Dokumentace restaurátorského průzkumu (a zásahu) cze
dc.type Dokumentace restaurátorského průzkumu (a zásahu) cze
dc.project.ID SGS_2018_015
dc.project.title Ikonografie a hypotetická rekonstrukce nástěnných maleb v kostele sv. Víta v Zahrádce cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account